nedeľa - 16. júna, 2024
, Matica slovenská oslávi 100. výročie obnovenia činnosti z roku 1919

Matica slovenská oslávi 100. výročie obnovenia činnosti z roku 1919

Matica slovenská si v nedeľu 4. augusta 2019 v Martine pripomenie storočnicu svojho oživotvorenia v roku 1919. Oslavy s kultúrnym programom, odhalením busty osobnosti Jána Vanoviča, slávnostným sprievodom mestom, ako aj tromi kresťanskými bohoslužbami budú prebiehať na viacerých miestach.

Oživotvorenie Matice Slovenskej je dôležitým míľnikom

„Oživotvorenie Matice slovenskej je jedným z najdôležitejších historických míľnikov našich moderných dejín, a to nie len pre matičiarov, ale pre celý slovenských národ. Osud spolku symbolizoval aj rezistenciu a existenciu Slovákov ako samostatného národa v Uhorsku. Zrušený bol v roku 1875 počas násilnej maďarizácie, no mladý česko-slovenský štát ihneď po svojom vzniku a za účasti viacerých pôvodných matičných členov pristúpil z politických, ideologických a kultúrnych dôvodov k revitalizácii matičnej činnosti na Slovensku. Obnovená Matica výrazne prispela ku konsolidácii štátoprávneho života v prvej Česko-Slovenskej republike,“ uviedol predseda MS Marián Gešper.

Po obnovení činnosti 5. augusta 1919 vstúpila Matica slovenská do jedného zo svojich najdôležitejších a najúspešnejších období. Boli zakladané prvé miestne odbory, naplno sa rozvinula vedecká, publikačná, vydavateľská a osvetová činnosť a v roku 1926 bola slávnostne otvorená súčasná sídelná budova Matice slovenskej.

Oslavy začnú zasadnutím Výboru MS

Oslavy storočnice sa začnú 3. augusta 2019 slávnostným zasadnutím Výboru MS. Členovia výboru si pozrú premiéru historického dokumentu o oživotvorení Matice slovenskej, ktorý bude zároveň zverejnený na internete. Program 4. augusta sa začne svätou omšou v Rímskokatolíckom Kostole sv. Martina o 8.30 h, liturgiou v Gréckokatolíckom chráme Všetkých svätých o 9.00 h a službami Božími v Evanjelickom a. v. kostole o 10.00 h. Pokračovať bude v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou MS o 11.30 h odhalením busty národovca, člena výboru obnovenej MS, advokáta a predsedu MS Jána Vanoviča, ako aj dramatickou scénkou a vystúpením matičných umeleckých kolektívov. Oslavy sa ukončia slávnostným sprievodom na Národný cintorín, kde prebehne pietny akt. Ďalšie podujatia k stému výročiu oživotvorenia Matice slovenskej pripravujú miestne odbory MS, vzniknuté pred sto rokmi.

Zdroj: Matica Slovenská

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Ivan Bella, Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Objaviteľ siedmych nových dinosaurov Martin Kundrát a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella budú 25. mája …