štvrtok - 20. júna, 2024
, Martin: Múzeum Martina Benku čaká rekonštrukcia

Martin: Múzeum Martina Benku čaká rekonštrukcia

Múzeum Martina Benku slúži svojim návštevníkom už 46 rokov. Za tento čas neprešlo rekonštrukciou, ani čiastkovými úpravami a už niekoľko rokov sa nielen verejnosti prístupné priestory potýkajú s mnohými problémami.

Dlhoročné snahy Slovenského národného múzea (SNM) o celkovú rekonštrukciu objektu a primerané uloženie a ochranu diel maliara Martina Benku (1888 – 1971) sa naplnili získaním dotácie Ministerstva kultúry SR. Kvôli začatiu príprav na komplexnú rekonštrukciu bude múzeum návštevníkom prístupné do 15. februára 2019. Dlhodobým problémom je zlý technický stav objektu, ktorý od svojho stavebného ukončenia v roku 1958 neprešiel žiadnymi opravami. V havarijnom stave je zastrešenie budovy, osobitne galérie, všetky vnútorné rozvody, kotolňa, zastaralá je elektronická zabezpečovacia a požiarna signalizácia i nedostatočné objemové a technické vybavenie depozitárnych priestorov.

Martin Benka ešte počas svojho života 10. marca 1960 odovzdal formou darovacej zmluvy podstatnú časť svojej tvorby československému štátu prostredníctvom správy Slovenského národného múzea. Vo svojom závete zanechal štátu aj predmetný dom a celé svoje ostatné umelecké dielo, rovnako v správe Slovenského národného múzea, a tiež finančnú hotovosť, ktorú – vrátane autorských práv – spravuje Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pri Fonde výtvarných umení. Táto hotovosť a príjmy z autorských práv sú v zmysle majstrovho želania základom každoročne odovzdávanej Ceny Martina Benku určenej začínajúcim i etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia.

Slovenské národné múzeum sa pri správe Benkovho majetku snaží rešpektovať želanie umelca, uvedené v jeho poslednej vôli: „… dom… sa stane pamätným múzeom mojej celoživotnej a inej práce na poliach štúdia a môjho snaženia. Mojou vôľou je, aby sa táto podmienka plne rešpektovala aj po mojej smrti… a všetky darované diela a zariadenie… ostanú v tomto dome, ako  pamätnom múzeu tak, ako sa teraz nachádzajú.“

Vzhľadom k rozsahu stavebných prác, ktoré Múzeum Martina Benku čakajú, je nevyhnutné vyprázdnenie objektu, a preto SNM pristúpilo k uzatvoreniu expozície pre návštevnícku verejnosť od 16. februára 2019, ktoré potrvá minimálne do konca tohto roka.

Zdroj: SNM Martin

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …