nedeľa - 14. júla, 2024
, V Martine sa môžeme tešiť na nové Centrum Živeny

V Martine sa môžeme tešiť na nové Centrum Živeny

V Martine sa v piatok 30. septembra 2016 otvorí nové Centrum Živeny s knižnicou a priestormi pre spolkový život a kultúrno-vzdelávacie aktivity v Martine.

Živena, spolok slovenských žien, najstarší slovenský ženský spolok, pokračuje v tradícii už 17. ročníkom Šoltésovej Martina 30.septembra 2016. S finančnou podporou Fondu pre umenie ho aj v tomto roku pripravilo Ústredie spolku nielen pre všetky Živeniarky, ale aj pre širokú verejnosť. Tohtoročné podujatie bude mať viacero vrcholov. Doobeda Živena predstaví vynovený interiér Spolkového domu Živeny – nové Centrum Živeny s knižnicou a priestormi pre spolkový život a kultúrno-vzdelávacie aktivity v Martine.

Téma Šoltésovej Martina „Listy – dôležitý zdroj informácií o dobe“ alebo „Čo sa stane, keď prestaneme písať listy“, iste zaujme nielen odborníkov. Dnes už korešpondencia prebieha len na iných úrovniach, so zhoršenou možnosťou jej dlhodobého archivovania a zhodnotenia pre budúce generácie. Výsledkom konferencie bude Výzva Živeny, najmä kultúrne činným osobnostiam, aby archivovali svoju dôležitú korešpondenciu na uchovávateľných nosičoch, pretože inak budú mať historici v budúcnosti problém pochopiť dobu, v ktorej žijeme. Téme sa budú venovať odborníci – Prof. PhDr. D. Katuščák, PhD. (bývalý gen. riaditeľ SNK v Martine, prodekan pre vedu a výskum na Fakulte humanit. vied Žilinskej univerzity); PaedDr. M. Kovačka, CSc. (bývalý riaditeľ Nár. bibliografického ústavu SNK), PhDr. M. Mikulová, PhD. (z Literárneho ústavu SAV v Bratislave); PhDr. D. Kodajová, PhD. a PhD.; Mgr. K. Hollý, PhD. (obaja Historický ústav SAV v Bratislave).

Podujatie je už od svojho prvého ročníka neodmysliteľne spojené s mestom Martin a v očakávaní veľkej návštevnosti sa poobedňajšia vedecká konferencia po prvý raz uskutoční vo veľkej zasadačke Mestkého úradu Martin.

Program:

10.00 h – Pietny akt na Národnom cintoríne. Živeniarky položia kytice na hroby predsedníčok Živeny (Anny Halašovej, Eleny Maróthy Šoltésovej, Márie Pietrovej). Pri hrobe E. M. Šoltésovej spoločne zaspievajú hymnus Kto za pravdu horí. Kyticu položia aj na hrob Ambra Pietra – iniciátora vzniku spolku.

11.30 – 12.30 h Slávnostné otvorenie Centra Živeny spojené s prehliadkou objektu a 18 projektov študentov Fakulty architektúry STU Bratislava na kompletnú rekonštrukciu Spolkového domu Živeny a jeho priľahlej záhrady na Hviezdoslavovej ulici 21.

13.00 – 16.30 Vedecká konferencia na Mestskom úrade Mesta Martin na Námestí S.H.Vajanského č.1.

Záver podujatia bude patriť Slávnostnému odovzdaniu Ceny E.M. Šoltésovej za celoživotný prínos pre literatúru Doc. PaedDr. Milošovi Kovačkovi, CSc. a Ceny primátora Mesta Martin pre ženu, ktorá sa mimoriadne aktivizuje v prospech postavenia žien v Martine Doc. MUDr. Želmíre Fetisovovej, PhD.

Zdroj: Alena Bučeková, tajomníčka Ústredia Živena

Foto: spolokzivena.sk

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *