nedeľa - 16. júna, 2024
, Mesto Žilina plánuje revitalizáciu verejných priestorov v spolupráci s občanmi
Foto/Zdroj: Mesto Žilina

Mesto Žilina plánuje revitalizáciu verejných priestorov v spolupráci s občanmi

Mesto Žilina aktívne pracuje na príprave urbanistických štúdií renovácie verejného priestoru na sídliskách Hliny III, Hliny IV, Hliny VII a Hliny VIII.

„Starostlivosť o verejný priestor v Žiline je jednou z našich priorít. V tomto ohľade sú pre nás kľúčové názory obyvateľov. Chceme osloviť čo najviac záujmových skupín a nájsť spoločenský konsenzus, v ktorom by sa zosúladili potreby občanov s víziami mesta,“ vysvetlil primátor Peter Fiabáne.

Obyvatelia sa môžu aktívne zapojiť do formovania vzhľadu svojho okolia

Obyvatelia dotknutých častí mesta majú viacero možností, ako sa aktívne zapojiť do formovania nového vzhľadu svojho okolia. Samospráva kladie dôraz najmä na osobný kontakt. Vedenie mesta preto systematicky organizuje niekoľko stretnutí s občanmi a spracovateľmi štúdie.  Ďalšou alternatívou spoluúčasti je dotazníkový prieskum, v ktorom môžu Žilinčania vyjadriť svoje pripomienky, názory a postrehy ku revitalizácii. Prieskum sa skladá z 10 otázok a je anonymný. Vyplnený dotazník môžu občania odovzdať na Mestskom úrade v Žiline (odbor tlačový a zahraničných vecí) alebo na zbernom mieste v Krajskej knižnici v Žiline do 4. novembra. Prístupná je aj jeho on-line verzia na webovej stránke mesta.

Doposiaľ najviac postúpila prípravná fáza urbanistickej štúdie revitalizácie na sídlisku Hliny VIII. Jeho obyvatelia majú za sebou druhé stretnutie s vedením mesta a architektmi. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo celkom 222 respondentov. V utorok 22. októbra samospráva predstavila občanom navrhované riešenie lokality. Tento model komunikácie sa vedeniu mesta osvedčil a teší sa veľkému záujmu so strany občanov. Finálna verzia štúdia bude zverejnená v najbližších týždňoch.

Všetky vynaložené kroky vedú ku príprave urbanistických štúdií revitalizácie verejného priestoru. Kvalitne vypracované projekty sú základom pre podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov ako aj investície z rozpočtu mesta. Samotné revitalizácie mesto plánuje zrealizovať priebežne počas nasledujúcich rokov.

V blízkej dobe sa budú konať pilotné stretnutia s občanmi aj na ďalších troch dotknutých sídliskách – Hliny III a Hliny IV (23. október, Krajská knižnica, A. Bernoláka 47), Hliny VII (5. november, Základná škola Jarná 20).

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Ivan Bella, Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Objaviteľ siedmych nových dinosaurov Martin Kundrát a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella budú 25. mája …