nedeľa - 21. júla, 2024

Tag Archives: revitalizácia

Mesto Žilina pokračuje v revitalizácii verejných priestranstiev v meste

revitalizacia vnutrobloku v Ziline

Žilina pokračuje v revitalizácii verejných priestranstiev v meste. Na obnovu vnútrobloku sa najnovšie môžu tešiť obyvatelia žilinského sídliska Solinky. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina vypracoval generálny projektant MEB consulting s.r.o. urbanistickú štúdiu revitalizácie centrálnej časti sídliska. Zámerom mesta je vytvoriť atraktívny verejný priestor pre spoločenské a oddychové aktivity obyvateľov tak, …

Prečítať viac »

Vnútroblok na Fatranskej ulici v Žiline má vďaka revitalizácii nový atraktívny vzhľad

revitalizovany vnutroblok Zilina

Viac ako 340-tisíc eur stála revitalizácia vnútrobloku na Fatranskej ulici v Žiline. Vďaka stavebným prácam, ktoré sa na sídlisku Vlčince začali v apríli tohto roka, sa zlepšila vybavenosť vnútrobloku a odstránili sa viaceré nedostatky, na ktorých sa prejavil zub času. Revitalizácia bude dokončená do konca kalendárneho roka. V súčasnosti už ľudia môžu využívať …

Prečítať viac »

Mesto Žilina bude revitalizovať vnútroblok na ulici G. Lannuriena na sídlisku Hájik

Vyše 191 000 eur bude stáť revitalizácia vnútrobloku na ulici Georgesa Lannuriena v Žiline na sídlisku Hájik, ktorú pripravuje mesto Žilina. Nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu vo výške viac ako 182 000 eur samospráva získala z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výzva, v ktorej mesto Žilina uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, bola zameraná na …

Prečítať viac »

Mesto Žilina plánuje revitalizáciu verejných priestorov v spolupráci s občanmi

Mesto Žilina aktívne pracuje na príprave urbanistických štúdií renovácie verejného priestoru na sídliskách Hliny III, Hliny IV, Hliny VII a Hliny VIII. „Starostlivosť o verejný priestor v Žiline je jednou z našich priorít. V tomto ohľade sú pre nás kľúčové názory obyvateľov. Chceme osloviť čo najviac záujmových skupín a nájsť spoločenský konsenzus, v ktorom …

Prečítať viac »

Mesto Žilina zrevitalizuje ďalší vnútroblok

Mesto Žilina plánuje v najbližších mesiacoch na žilinskom sídlisku Hliny zrevitalizovať ďalší vnútroblok. Tentokrát to bude v časti Hliny VIII medzi ulicami Surovova, Komenského a Lichardova. Pre obyvateľov tak vznikne nová multifunkčná plocha určená pre oddych, zábavu i rôzne športové aktivity. Názory obyvateľov sú pre vedenie mesta dôležité. Žilinská radnica sa preto rozhodla pri …

Prečítať viac »

Mesto Žilina zrevitalizuje vnútroblok na Hlinách I

Na žilinskom sídlisku Hliny I zrevitalizuje mesto ďalší vnútroblok. Obnovou vďaka eurofondom prejde verejný priestor pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho. Vznikne tu nová multifunkčná plocha určená pre oddych, zábavu i rôzne športové aktivity. Mesto zrevitalizuje vnútroblok Hliny I V súčasnosti tvorí podstatnú časť vnútrobloku na Hlinách I staré basketbalové …

Prečítať viac »