piatok - 21. júna, 2024
, Obchodná akadémia Žilina je v systéme duálneho vzdelávania
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Obchodná akadémia Žilina je v systéme duálneho vzdelávania

Žilinský samosprávny kraj začína od februára v  systéme duálneho vzdelávania praktické vyučovanie  odboru obchodná akadémia so zameraním ekonóm/ účtovník pre verejnú správu vo svojich zariadeniach sociálnych služieb.

Možnosť absolvovať duálne vzdelávanie, nateraz v zariadeniach sociálnych služieb, je výsledkom spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom, zariadeniami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a Obchodnou akadémiou v Žiline. Vzdelávanie je zacielené prípravu odborníkov v oblasti ekonomiky a účtovníctva pre potreby verejnej správy. Kraj sa týmto krokom rozhodol riešiť narastajúcu potrebu odborného ekonomického personálu, s nedostatkom ktorého sa zariadenia pri výkone verejných služieb, napríklad poskytujúce sociálne služby, dlhodobo stretávajú.

Hospodárstvo a ekonomický systém verejných inštitúcií je v mnohom odlišný od privátneho sektora, no v učebných osnovách často absentuje praktická skúsenosť. Navyše panuje medzi žiakmi ekonomických odborov predstava, že sociálna sféra je neperspektívna a neumožňuje kariérny rast. Aj preto pred začiatkom školského roka zástupcovia odboru sociálnych vecí  uskutočnili informačné stretnutie so samotnými žiakmi, ale ajrodičmi budúcich prvákov, na ktorom predstavili sociálne zariadenia a ich činnosť. Reakcia prekonala očakávania. Zo 17 zúčastnených prejavilo záujem o zaradenie do tejto formy duálneho vzdelávania 14 žiakov. Niektoré zariadenia museli napokon dokonca vykonať pohovory, v jednom zo zariadení sa so študentkou dohodli na spolupráci aj v spravovaní sociálnych sietí, informovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Iveta Ďurišová.

Systém duálneho vzdelávania  bude prebiehať formou praxe v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré museli pre tento účel získať certifikát od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do duálneho systému sa zapojili CSS Letokruhy, CSS Straník, CSS Lúč a DSS Synnómia v Žiline, CSS Kamence a CSS Fantázia v Kysuckom Novom Meste a CSS Terchová v Terchovej.

Župné zariadenia sociálnych služieb menia svoju tvár. Okrem rekonštrukcií, vďaka ktorým poskytujú estetické pracovné prostredie a kvalitné pracovné podmienky, k 1. januáru 2021 prešli aj dôležitou systémovou zmenou a stali sa príspevkovými organizáciami. Ako doplnila predsedníčka Žilinskej župy Erika Jurinová:Posun v zmene formy hospodárenia ich motivuje k viaczdrojovému financovaniu, a to napríklad z vlastných aktivít a podnikateľskej činnosti, alebo z fondov Európskej únie na financovanie rozvojových projektov. To ale celkom mení obraz o účtovníkovi v takomto type zariadenia. Táto práca môže byť rovnako kreatívna a profesionálne zaujímavá ako v súkromnej spoločnosti.“

Žilinský kraj patrí v rámci systému duálneho vzdelávania medzi najúspešnejšie slovenské kraje. V školskom roku 2021/22 sa takto vyučuje vo všetkých  štyroch ročníkoch na 25- tich stredných školách spolu 1 166 žiakov, a to v 38 učebných a študijných odboroch. Okrem praktických skúseností absolventi duálneho vzdelávania vykazujú až 91% zamestnanosť oproti 68 % zamestnanosti ich spolužiakov mimo systému.

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …