sobota - 18. mája, 2024
, Ocenenie pedagógov mesta Žilina a Cena Jána Frátrika pre rok 2016

Ocenenie pedagógov mesta Žilina a Cena Jána Frátrika pre rok 2016

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Mestskom divadle Žilina uskutočnilo každoročné slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom škôl a školských zariadení mesta Žilina, v rámci ktorého bola udelená i Cena Jána Frátrika pre rok 2016. Ocenených bolo 22 pedagogických a výchovných pracovníkov.

V Mestskom divadle Žilina sa v stredu 23. marca uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostné odovzdávanie ocenení pracovníkom škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Ocenenia si z rúk zástupcu primátora mesta Žilina Antona Trnovca a vedúcej odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Nory Zapletajovej prevzalo 22 pedagogických a výchovných pracovníkov, ktorých na ocenenie navrhli pracovníci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, ako aj viacerí občania a inštitúcie.

Cena za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy
Janka Cengeľová – Materská škola Bajzova
Ľudmila Smržová – Materská škola Jarná
Eva Blahovcová – Materská škola Limbová
Marta Handrová – Základná škola s materskou školou Dolná Trnovská

Cena za dlhoročnú kvalitnú prácu v umeleckom školstve
Alena Železňáková, DiS.art. – Základná umelecká škola Árvaya
PaedDr. Daniela Figurová – Základná umelecká škola F. Špániho

Cena za dlhoročnú prácu a úspechy v mimoškolskej záujmovej činnosti
Bc. Janka Alexandra Veselá – Centrum voľného času Kuzmányho

Cena za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva
Mgr. Jarmila Marendiaková – Základná škola Karpatská
Mgr. Janka Beňadiková – Základná škola s materskou školou Gaštanová
Mgr. Viera Sobotková – Základná škola V. Javorku
Rozália Kalužová – Základná škola Jarná
Mgr. Janka Baďurová – Základná škola s materskou školou Do Stošky
Mgr. Ján Križek – Základná škola Limbová
Mgr. Július Ligárt – Základná škola s materskou školou Ul. sv. Gorazda
Mgr. Milada Trháčová – Základná škola Námestie mladosti
PaedDr. Dáša Švaňová – Základná škola Slov. dobrovoľníkov
Mgr. Elena Svitková – Základná škola Martinská

Cena za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu
RNDr. Jana Popluhárová Čellárová – Základná škola V. Javorku
Mgr. Ida Pavlovičová – Základná škola Lichardova
PaedDr. Emília Sidorová – Základná škola s materskou školou Brodno
Viera Holišová – Materská škola Puškinova
Tatiana Zuberová – Materská škola Cesta k vodojemu

Cena Jána Frátrika
Mgr. Anna Grnáčiková – v školstve pracovala 42 rokov. Jej posledným pracoviskom bola základná škola na Hájiku, ktorú pomáhala uvádzať do života. Zariaďovaniu a vybavovaniu obetovala veľa voľného času. Popri tejto náročnej práci venovala svoj čas žiakom ako učiteľka fyziky a technickej výchovy. Pripravovala ich na olympiády a spolu dosahovali výborné výsledky. Svojím humánnym postojom k žiakom i kolegom pomáhala vytvárať priaznivú atmosféru medzi žiakmi i v pracovnom kolektíve.

Plaketa Janka Frátrika je udeľovaná na znak úcty, vďaky a obdivu ľuďom, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o posun výchovy a vzdelávania v Žiline. Venujú sa jej celým srdcom, dosahujú vynikajúce výsledky, reprezentujú mesto Žilina i Slovensko.

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: Mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *