streda - 24. apríla, 2024
, Oravské múzeum bude sídliť v nových priestoroch
Foto: Žilinský samosprávny kraj

Oravské múzeum bude sídliť v nových priestoroch

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 25. júla 2021 slávnostne otvorilo obnovené priestory Renesančnej budovy a novopostaveného sídla múzea, ktoré bolo vybudované v jej tesnej blízkosti.

Renesančná budova z 2. polovice 16. storočia je spojená s osobou palatína Juraja Thurza, ktorý realizoval významné stavebné práce v areáli Oravského hradu. Obnova budovy prebehla v rozpätí rokov 2018 – 2021 a riešila viacero problémov: ohrozenú statiku a spodnú vodu, pričom samotnej obnove predchádzali výskumy: archeologický, architektonicko-historický a reštaurátorský. „Návrh obnovy vychádzal zo snahy zachovať a upraviť pôvodné murivá a konštrukcie, omietkové vrstvy, prechodové a okenné otvory,“ povedala riaditeľka Oravského múzea, PaedDr. Mária Jagnešáková.

Obnova kultúrnej pamiatky sa realizovala v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, pod názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí“.  Súčasťou tohto projektu v rámci modernizačných prác bola i dostavba objektu – sídla Oravského múzea, riešená samostatnou prístavbou pri Renesančnej budove. „Aj táto stavba nám ukazuje, ako citlivo sa dá prepojiť moderná architektúra s historickou. Ide o ďalší dôležitý krok v revitalizácii Oravského hradu a jeho podhradia, ktorý ho zaradí medzi ďalšie krajské kultúrne inštitúcieprístupné prevšetkých návštevníkov“, povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Celková hodnota projektu určená pre Oravské múzeum dosiahla 1 374 691,67 eur, z tejto sumy Žilinský kraj financoval 68 597,26 eur.

Nové moderné priestory  „Múzea hrou“ budú otvorené pre návštevníkov od 26. júla 2021 počas hlavnej turistickej sezóny v čase od 10:00 do 16:00 h. V interaktívnych miestnostiach na prízemí sídla múzea i na poschodí Renesančnej budovy vytvorilo Oravské múzeum kreatívne priestory pre návštevníkov, v ktorých sa môžu cez 3D modely  oboznámiť s objektmi Oravského hradu, technickou pamiatkou Oravská lesná železnica, pozrieť si 3D virtuálny film a jeho prostredníctvom si prejsť expozíciami Oravského hradu. Pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami sú prispôsobené aj relaxačné a interaktívne prvky na stimuláciu rôznych zmyslov a hry na podporu koncentrácie a kreativity. „Našim prvoradým cieľom bolo umožniť osobám so špeciálnymi potrebami prezrieť si expozície, ktoré sú pre nich ťažko dostupné,“ vyjadrila sa riaditeľka múzea.Na poschodiach nového objektu zriadilo múzeum svoje sídlo, v ktorom sú situované riaditeľstvo, marketing, pracoviská odborných zamestnancov, ekonomiky a správy hradu.Uvoľnené priestory v bývalom sídle múzea v Oravskom Podzámku plánuje múzeum využiť na rozšírenie depozitárnych priestorov.

Pôvodná historická atmosféra sa po obnove zachovala v priestore výstavnej a koncertnej sály na Prízemí Renesančnej budovy, ktorá bude slúžiť pre organizovanie kultúrnych a umeleckých podujatí a vzdelávacích programov.

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Saténové ruky, Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Medzi novinkami projektu festHUDOBNE tento rok vyniká slovenská rocková skupina Saténové ruky. Ich hudobný štýl …