sobota - 18. mája, 2024
, Poslanci schválili bezplatné cestovanie Žilinčanov nad 62 rokov

Poslanci schválili bezplatné cestovanie Žilinčanov nad 62 rokov

Program 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline bol bohatý na množstvo tém v aktuálnom volebnom období, o ktorých volení zástupcovia Žilinčanov rokovali takmer deväť hodín. Rokovanie, ktoré viedol primátor mesta Žilina Igor Choma, sa uskutočnilo v pondelok 28. septembra 2015 vo veľkej zasadačke na Radnici mesta Žilina.

Primátor mesta Žilina zvolal 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline na posledný septembrový pondelok 28. septembra 2015 o 9.00 hod. do veľkej zasadačky Radnice mesta Žilina. Program rokovania bol rôznorodý, rozhodovalo a diskutovalo sa o viacerých témach, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú všetkých Žilinčanov.

Iniciatívou primátora mesta Žilina Igora Chomu bolo, aby občania s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nemajú podlžnosti voči mestu a dopravnému podniku, mali v Žiline bezplatné cestovanie v mestskej hromadnej doprave. Poslanci na včerajšom zasadnutí schválili túto zmenu tarify mestskej hromadnej doprave v Žiline.

Poslanci okrem iného schválili výšku dotácie na mzdy a prevádzku na člena centra voľného času zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na 111 euro za rok. U súkromnom a v cirkevnom centre voľného času sa schválila suma 97,68 euro na člena za rok. Dôležitým bodom rokovania bol aj návrh na odpredaj pohľadávok. Poslanci schválili odpredaj pohľadávok voči Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. vo výške 721 344,04 euro.

Ďalším bodom programu, ktorý poslanci schválil, bolo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina, ktorým sa vymedzujú jednotlivé časti nášho mesta. Naopak, neschválila sa zmena územného plánu v časti mesta medzi sídliskami Solinky a Hliny.

Každoročne sa na Radnici mesta Žilina oceňujú osobnosti, ktoré v Žiline žili a tvorili. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválili tieto ocenenia: Čestný občan mesta Žilina prevezme Rudo Sikora, Uznanie za zásluhy o rozvoj reprezentáciu mesta Žilina prevezmú Stano Lajda, Tibor Mahút, Štefan Massányi a Peter Sagan. Cenou mesta Žilina „in memoriam“ bude ocenená tvorba Deža Hoffmanna. Okrem toho prítomní poslanci schválili aj zmluvu o partnerstve a spolupráci medzi mestom Žilina a mestom Třinec (Česká republika).

Na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bol schválený aj nový Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline. Naopak, neschválil sa opätovne predkladaný návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline.

Dokumenty k jednotlivým zasadnutiam Mestského zastupiteľstva v Žiline nájdete na: https://www.zilina.sk/mesto-zilina-samosprava-dokumenty-mz-dokumenty-k-programu-mz.

Samotný priebeh zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline môžete sledovať on-line prostredníctvom webovej stránky mesta Žilina www.zilina.sk (po otvorení stránky v sekcii mesto Žilina informuje).

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: Mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *