sobota - 13. apríla, 2024
, Poslanci Žilinského samosprávneho kraja schválili úpravu rozpočtu
Foto: ŽSK

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja schválili úpravu rozpočtu

Krajskí poslanci rokovali už po druhýkrát prostredníctvom videokonferencie, ktorú povoľuje schválená legislatíva. Nosnou témou bolo schválenie záverečného účtu za rok 2019 a tiež prvá úprava rozpočtu  v roku 2020. 

Poslanci schválili záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja, ktorý hovorí o výsledkoch rozpočtového hospodárenia župy vrátane jej rozpočtových a príspevkových organizácií  za rok 2019. Vlani župa hospodárila s prebytkom 15,49 milióna eur. Z prebytku hospodárenia  poputuje zhruba 15,48 milióna eur do rezervného fondu. Zvyšná suma sa pridelí do fondu udržateľnosti, ktorý súvisí s projektom Sobášneho paláca v Bytči financovaného z fondov Európskej únie. Rezervný fond župa použije najmä na kapitálové výdavky a splátky úverov, pričom legislatívne zmeny prijaté v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu umožňujú tento rok využiť tieto prostriedky aj na financovanie bežných výdavkov.

Z hľadiska hospodárenia hodnotí županka Erika Jurinová minulý rok ako jeden z najúspešnejších. ,,Podarilo sa nám rozbehnúť veľa dobrých projektov, naštartovali sme viaceré investície. Zároveň nám v rozpočte zostali peniaze, ktoré môžeme využiť na stavby či  nepredvídané výdavky,“ uzavrela županka. Zároveň dodala, že tento rok vzhľadom na dopady pandémie musí kraj šetriť vo všetkých oblastiach.

Krajskí poslanci odsúhlasili aj prvú tohtoročnú úpravu krajského rozpočtu. Rozpočet kraja bude negatívne ovplyvnený najmä výpadkom výnosu dane z príjmov fyzických osôb v objeme viac ako 8,3 milióna eur. Prvá úprava rozpočtu reflektuje očakávaný pokles daňových príjmov v objeme 6,3 mil. eur. Pandémia koronavírusu bude mať negatívny dopad nielen na daňové, ale i nedaňové príjmy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, hospodárenie župy negatívne ovplyvní aj výpadok príjmov z cestovného v prímestskej autobusovej doprave.

Z dôvodu očakávaného výpadku daňových i nedaňových príjmov župa presunie do budúceho roka niektoré investičné akcie, ktoré plánovala financovať z vlastných zdrojov. Na dofinancovanie zazmluvnených a rozostavaných investičných akcií v rozpočte vyčlení ďalšie prostriedky – na stavebné investície 2,1 mil. eur, na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostných objektov vyčlení ďalších 1,3 mil. eur.  V investičných akciách financovaných z prostriedkov z EÚ a štrukturálnych fondov a návratných finančných výpomocí a úverov bude pokračovať bez zmien.

Predmetom schvaľovania bola aj správa o hospodárení a činnosti krajských kultúrnych organizácií za rok 2019. Župa eviduje nárast tržieb o 25% v porovnaní s rokom 2018, zároveň vlani navštívili župné kultúrne zariadenia o zhruba 22-tisíc návštevníkov viac. Bežné výdavky kultúrnych inštitúcii predstavujú zhruba 5% rozpočtu ŽSK (vo výške zhruba deväť miliónov eur), rovnako tak 5% kapitálových výdavkov (zhruba jeden milión eur).

Poslanci zobrali na vedomie aj správu o činnosti odboru verejného obstarávania za rok 2019. Od roku 2018 sa župa radí v počte  vyhlásených a ukončených súťaží k najväčším verejným obstarávateľom spomedzi samosprávnych krajov. V roku 2019 vyhlásil ŽSK 63 zákaziek, z toho 61 bolo ukončených. Celkový objem finančných prostriedkov zazmluvnených zákaziek je viac ako 154 miliónov eur. ,,Najlepšie výsledky v rámci SR sme dosiahli nielen v počtoch zákaziek a zrealizovaných finančných objemoch, ale aj vtom, že sme nemali počas dvoch rokov ani jedinú kauzu alebo proces verejného obstarávania potvrdený Úradom pre verejné obstarávanie, kde by sme pochybili a zároveň sme dokázali na obstarávaniach ušetriť výrazné finančné prostriedky vo výške viac ako 14 miliónov eur,“ povedala riaditeľa odboru verejného obstarávania Elena Sivová.

Žilinský samosprávny kraj je  zriaďovateľom 55 rozpočtových organizácií (32 na úseku vzdelávania a 23 na úseku sociálneho zabezpečenia) a 59 príspevkových organizácií (Správa ciest ŽSK, päť zdravotníckych zariadení, 22 kultúrnych zariadení, 28 organizácií na úseku vzdelávania a tri organizácie na úseku sociálneho zabezpečenia).

Najbližšie do svojich lavíc zasadnú krajskí poslanci v pondelok 6. júla.

Zdroj: ŽSK

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Môj sen, Projekt Môj sen inšpiroval deti z Bambusiek vyjadriť sa štetcom na plátno

Projekt Môj sen inšpiroval deti z Bambusiek vyjadriť sa štetcom na plátno

Napriek tomu, že sa narodili do vylúčenej rómskej komunity, deti z lokality Bambusky – Martin …