sobota - 20. júla, 2024
, Požičovne bicyklov, hokejový klub či bytová politika. Aj o tom rokovali žilinskí poslanci

Požičovne bicyklov, hokejový klub či bytová politika. Aj o tom rokovali žilinskí poslanci

Na pondelkovom 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline rokovali poslanci o viacerých závažných témach. Jednotlivé body programu riešili otázku bytovej politiky v Žiline, rozvoj alternatívnych foriem dopravy v našom meste či financovanie projektov, prostredníctvom ktorých chce vedenie mesta zabezpečiť vyšší komfort a životnú úroveň svojich občanov.

Získali státisícovú dotáciu mesta

Poslanci na septembrovom zastupiteľstve podporili návrh na zriadenie systému požičovne verejných bicyklov, tzv. bikesharing systém. Tento systém predstavuje alternatívu k narastajúcej automobilovej doprave a zároveň vhodne dopĺňa systém mestskej hromadnej dopravy a pešej dopravy. Po vzore viacerých európskych i slovenských metropol má vedenie mesta záujem zriadiť takúto formu prepravy osôb aj v Žiline. K danému návrhu bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá zohľadňuje možnosti a podmienky cyklodopravy v našom meste. Cyklodoprava v Žiline  tak už čoskoro získa nový rozmer a prispeje i k ochrane životného prostredia.

Vďaka dobrej finančnej kondícii mesta prešiel úspešne schvaľovacím procesom aj návrh na pridelenie dotácie pre spoločnosť MsHK Žilina, a. s. vo výške 160 000 eur. Pridelené finančné prostriedky predstavujú predpokladané nutné výdavky spoločnosti na dofinancovania prevádzky spoločnosti a úhradu časti starých záväzkov. Existencia hokejového klubu MsHK Žilina nie je tak v aktuálnej sezóne ohrozená a hráči majú možnosť po vynikajúcej minuloročnej sezóne ukázať, že hokej do Žiliny skutočne patrí a má tu svoje miesto.

Osud projektu je neistý

Primátor mesta okrem iného predložil mestskému zastupiteľstvu aj návrh na schválenie zámeru nadobudnutia 40 bytov v pripravovanom polyfunkčnom dome na Dlabačovej ulici v Žiline. Je to projekt, ktorý po úspešnom verejnom obstarávaní mohol byť v pomerne krátkom čase realizovaný. Výhoda je v tom, že pozemok, na ktorom by stála stavba, je mestský. Poslanci tento samotný zámer schválili, avšak už neschválili dočasnú nájomnú zmluvu pre investora. Táto zmluva je nevyhnutná k začatiu vybavovania potrebných povolení k stavbe domu, v ktorom malo mesto po dostavaní odkúpiť z prostriedkov ŠFRB 40 bytov. Poslanci však túto nájomnú zmluvu neschválili, čo spôsobilo ohrozenie celého projektu, pretože bez predmetnej zmluvy nemôže investor začať riešiť prípadné povolenia tak, aby mohlo mesto žiadať o podporu ŠFRB čo najskôr. „Stretol som sa už na zastupiteľstve so všeličím, ale takýto postoj poslancov stále neviem pochopiť,“ uviedol po rokovaní zastupiteľstva primátor Igor Choma. Ako dodal, veril, že keď mnohí poslanci verbálne vyjadrujú podporu mladým rodinám a podpore bývania, že spoločnou prácou budeme tieto ciele aj napĺňať, čo sa zatiaľ žiaľ nestalo. Ďalší osud tohto projektu je tak neistý.

Okrem spomínaných tém poslanci mestského zastupiteľstva taktiež schválili návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline, čím sa mestu podarí ušetriť ročne približne 4 860 eur. Schválené boli aj návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok za účelom revitalizácie vnútrobloku na Hlinách I či spolufinancovania projektu „Žilinská malá školská reforma“ pod gesciou občianskeho združenia HARPÚNA.

Zastupiteľský zbor sa spolu s Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o. (DPMŽ) pripájajú k aktivitám Európskeho týždňa mobility 2017. Počas Svetového dňa bez áut, ktorý pripadá na 22. septembra 2017 (piatok), bude pre všetkých cestujúcich, ktorí sa revízorovi pri kontrole preukážu platným vodičským preukazom, umožnené cestovať vo vozidlách DPMŽ bezplatne. Bezplatná doprava pre cestujúcich s platným vodičským preukazom bude v tento deň umožnená na všetkých linkách MHD a to v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod. Týmto spôsobom chcú primátor a poslanci podporiť význam mestskej hromadnej dopravy ako ideálneho druhu dopravy v mestskom priestore.

Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *