utorok - 27. februára, 2024
, Prezentujte seba a svoju firmu v tom najlepšom svetle

Prezentujte seba a svoju firmu v tom najlepšom svetle

Od myšlienky k dobrému menu a postaveniu firmy na trhu vedie dlhá cesta. Existuje však niekoľko riešení, vďaka ktorým môžu byť nasledujúce kroky vašej spoločnosti oveľa jednoduchšie. Je nutné sa ale s nimi najskôr dobre oboznámiť a potom ich aplikovať do praxe. Povieme si, čo presne to znamená.

Potrebujete certifikát kvality

Ako ho získať? Veľmi jednoducho. Certifikát kvality alebo normu ISO 9001 získate po splnení niekoľkých podmienok.

Nakoľko ide o kvalitu, musí byť všetko, čo vaša firma produkuje alebo ponúka, dosahovať tie najlepšie hodnoty, ktoré sa následne a spolu s ostatnými ISO požiadavkami obhajujú v certifikačnom audite.

  • Znamená to plniť legislatívne a zákaznícke požiadavky;
  • Dodržiavať procesné riadenie;
  • Správne si definovať systém kvality;
  • Mať zodpovedný manažment;
  • Všetko, od zdrojov až po realizáciu správne riadiť;
  • Zhodnotiť jednotlivé kroky a overiť spokojnosť zákazníka;
  • Vykonať interný audit a navrhnúť prípadné zlepšenia.

Aj vďaka týmto opatreniam a získanému certifikátu kvality môže získať vaša firma na hodnote, zlepšiť svoj image, zviditeľniť sa na trhu a zvýšiť spokojnosť zákazníka.

Kultúrou vašej firmy musí byť aj ekologické zmýšľanie

Dnes, v podmienkach, ktoré svojím vplyvom menia naše podnebie a tvár spoločnosti, je dodržiavanie ekologických noriem dôležité na každom jednom kroku. Neznamená to však len triedenie odpadu, ale aj zníženie množstva skleníkových plynov, znečistenia podzemných vôd a ovzdušia.

Vy ako firma môžete dodržiavanie týchto a iných hodnôt spojených s ochranou životného prostredia deklarovať normou ISO 14001. Podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania musí byť jedným z bodov kultúry vo vašej firme.

Využite na prezentáciu hodnôt vašej firmy moderný EXPO stánok

Aby ste mohli všetky tieto hodnoty na verejnosti a pred ľuďmi aj vhodne prezentovať, nepodceňujte dôležitosť a význam klasických propagačných prostriedkov. Internet má veľkú silu, no všetky tieto a iné dôležité hodnoty, produkty alebo služby vašej firmy môžete predstaviť aj pomocou EXPO stánku.

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Dovoz z Číny, Ako využiť výhody dovozu tovaru z Číny v prospech rozvoja vášho podnikania

Ako využiť výhody dovozu tovaru z Číny v prospech rozvoja vášho podnikania

Dovoz tovaru z Číny môže byť a pre mnohé podniky dnes aj je veľmi atraktívnou …