streda - 24. apríla, 2024
, Pri liečbe ochorenia COVID-19 pomáha lekárom mobilná aplikácia
Foto: UNM

Pri liečbe ochorenia COVID-19 pomáha lekárom mobilná aplikácia

Univerzitná nemocnica v Martine začala využívať pri liečbe pacientov s ochorením COVID-19 špeciálnu mobilnú aplikáciu. Jej testovanie spustili v polovici januára na Klinike pneumológie a ftizeológie. Podľa slov primára pracoviska MUDr. Ivana Kocana, ktorý sa na vývoji aplikácie priamo podieľal, ide o účinný spôsob manažmentu pacienta priamo v domácom prostredí. Táto novinka z oblasti telemedicíny umožní poskytovať zdravotnú starostlivosť takmer neobmedzenému počtu pacientov bez toho, aby museli priamo navštíviť odbornú ambulanciu.

Takéto trendy sú obrovským benefitom, pretože umožňujú lekárovi  zhodnotiť zdravotný stav pacienta, sledovať jeho vývoj a riadiť diagnostiku, aj liečbu. Podľa slov MUDr. Kocana mobilnú aplikáciu vyvíjali 3 mesiace s cieľom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť neustále narastajúcemu počtu pacientov s ochorením COVID-19 aj napriek nedostatku lôžkových kapacít v preťažených nemocniciach.

„V prípade, že pacientov stav je vážny, ale zatiaľ nevyžaduje hospitalizáciu, z našej ambulancie odchádza do domácej liečby s aplikáciou v mobile a so zapožičaným pulzným oximetrom, aby mohol posielať presné dáta o svojom zdravotnom stave. Zároveň dostane unikátny kód aj prihlasovacie údaje do aplikácie. My na počítači vidíme, aké dáta nám poslal, aplikácia zároveň na základe zadaných algoritmov vyhodnocuje, či je potrebná opätovná návšteva lekára, alebo telefonická konzultácia,“ uviedol MUDr. Ivan Kocan.

V UNM sa doteraz v pilotnej fáze takto liečilo 7 pacientov. Podľa primára pľúcnej kliniky by bez aplikácie zrejme všetci museli skončiť na nemocničnom lôžku. Takto mohli byť liečení v pohodlí vlastného domova. Pri samotnom vývoji aplikácie bolo podľa programátora kľúčové vyriešiť bezpečnosť. „Všetky dáta, ktoré pacient odosiela, sú anonymné a šifrované, tak aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu,“ informoval Peter Žatkuliak, vývojár aplikácie.

Lôžkové kapacity zdravotníckych zariadení sú počas pandémie limitované a rýchlo obsadzované pacientami, z ktorých časť nevyžaduje hospitalizáciu pre závažnosť zdravotného stavu, ale vyžaduje jeho pravidelné sledovanie. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa v mnohých regiónoch priebežne zhoršuje. Tento dlhodobý trend môže v prípade, že nedôjde k spomaleniu šírenia pandémie a k zmene systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, viesť podľa slov MUDr. Kocana k exponenciálnemu nárastu počtu úmrtí.

Mobilná aplikácia MEDasistent umožní priebežne monitorovať zdravotný stav pacientov s ochorením COVID-19 a včas zachytiť nepriaznivý vývoj ochorenia. Lekár môže vďaka nej zvoliť správnu intervenciu a predísť komplikáciám, ktoré by si vyžiadali hospitalizáciu pacienta. Limitované kapacity nemocníc tak budú efektívne využívané len pre komplikované prípady pacientov, u ktorých je hospitalizácia skutočne nevyhnutná. Tento spôsob manažmentu pacienta zároveň umožní chorým ľuďom neopúšťať domácu izoláciu a dodržiavať karanténu, čím eliminuje riziko ďalšieho šírenia ochorenia počas pandémie.

Pacienti s potvrdeným ochorením COVID-19 so stredne ťažkým priebehom, alebo s rizikovými faktormi dostanú mobilnú aplikáciu MEDasistent, pomocou ktorej bude lekár sledovať  ich zdravotný stav na diaľku. Dvakrát denne budú do systému zadávať vyžiadané zdravotné údaje. Aplikácia údaje vyhodnotí a informuje pacienta, či je potrebná telefonická konzultácia s lekárom, alebo osobná návšteva ambulancie. Lekárovi tento systém umožní na dennej báze sledovať prehľadným spôsobom všetky potrebné údaje o zdravotnom stave jeho pacientov, o ich vývoji v čase a upozorní ho na pacientov, ktorých je potrebné kontaktovať, alebo fyzicky vyšetriť.

Tento systém si už reálne vyskúšala pacientka Adriana Barošová. „Používanie aplikácie je veľmi jednoduché. Sú tam veľké čísla, veľké písmená. Myslím, že to zvládne každý. Oximeter si dáte na prst a stlačíte jedno tlačidlo. Pre mňa bolo obrovskou výhodou, že som nemusela zostať v nemocnici. Mala som domáci komfort a bola som stále pod dohľadom lekárov.“

Telemedicína môže byť práve v období pandémie veľkým prínosom. Mobilná aplikácia MEDasistent umožní lekárom odoslať viac pacientov do domácej liečby, kde budú naďalej sledovaní špecialistami. Jej využívanie zníži tlak na preťažené nemocnice, pretože pacienti budú môcť byť prepustení skôr, a to bez rizika zanedbania zdravotnej starostlivosti. Lôžkový fond nemocníc bude efektívne využívaný pre tých pacientov, ktorí hospitalizáciu bezprostredne potrebujú. A zníži sa riziko preťaženia systému zdravotnej starostlivosti pacientami, ktorí môžu byť liečení doma alebo v domovoch sociálnych služieb. Systém je použiteľný aj pre iné nemocnice na Slovensku. „Platformu sme vyvíjali tak, že môže byť využiteľná nie len pri ochorení Covid-19, ale aj pre iné ochorenia v rámci telemedicíny,“ uzavrel MUDr. Ivan Kocan.

Zdroj: UNM

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Saténové ruky, Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Barmuseum: Nová tvár na festHUDOBNE – Saténové ruky

Medzi novinkami projektu festHUDOBNE tento rok vyniká slovenská rocková skupina Saténové ruky. Ich hudobný štýl …