nedeľa - 14. júla, 2024
, Program Staromestských slávností je aj tento rok veľmi pestrý

Program Staromestských slávností je aj tento rok veľmi pestrý

Vo štvrtok 5. mája sa na Radnici riešili aktuálne témy, ktoré v týchto dňoch najviac hýbu životom mesta Žilina. 

Na základe žiadostí bolo mestu Žilina v tomto roku schválených viacero grantov a dotácií, ktoré pokryjú financovanie rôznych oblastí činnosti mesta. Na rozvoj vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy formou rekonštrukcie telocvične a vybavenie telocvične boli poskytnuté finančné prostriedky pre Základné školy Limbová, Školská, Karpatská. Na vybavenie telocviční základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina boli poskytnuté finančné prostriedky pre Základné školy sv. Gorazda, Martinská, Vendelína Javorku a Lichardova.

V rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie – komunitná práca (v rámci Operačného programu Ľudské zdroje) boli mestu Žilina schválen€é spolu dve pracovné miesta v pracovnej pozícií komunitný pracovník. Mestu Žilina bol v rámci projektu „Krajšie ihriská pre deti v Žiline schválený grant na dobrovoľnícku akciu „Naše mesto 2016 vo výške 400 €.

Slnečné schody na žilinskom sídlisku Hájik sa po rekonštrukcii pešieho ťahu východ-západ, ktorá bola rozdelená do dvoch etáp, sprístupnili verejnosti. Celkové náklady na dobudovanie predmetnej stavby predstavujú takmer 438 000 €. Dôvodom tohto členenia boli preložky sietí, takisto sa prihliadalo na klimatické podmienky, ktoré neboli vhodné na stavebnú činnosť. I. etapa zahŕňala rekonštrukciu od obchodu po základnú školu, II. etapa zahŕňala rekonštrukciu od obchodu po podchod na Námestí mladosti. Taktiež sa robili sadové úpravy, celkovo sa vysadilo 30 stromov a 987 kríkov.

Mesto Žilina sa rozrastie o nové byty. Mestu sa podarilo dokončiť a skolaudovať budovu Obytného domu Lesník. V rámci rekonštrukcie sa vybudovalo 20 bytových jednotiek a 26 parkovacích miest (z toho dve imobilné parkovacie miesta). Byty budú predmetom rokovania Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktorá sa uskutoční 1. júna. S pridelením bytov sa ráta od 1. júla. To však nie je jediná lokalita, kde mesto plánuje vybudovať nové byty.

Neodmysliteľnou súčasťou mesta Žilina sú tradičné Staromestské slávnosti, ktoré sa konajú každý rok v máji. Mesto Žilina organizuje už 22. ročník Staromestských slávností, ktoré sa budú konať v dňoch od štvrtku 26. mája do soboty 28. mája. Koná sa na oboch najhlavnejších námestiach – na Námestí Andreja Hlinku a na Mariánskom námestí. Aj tento rok sľubuje naozaj pestrý program v podobe známych slovenských interpretov ako aj zaujímavých sprievodných akcií.

, Program Staromestských slávností je aj tento rok veľmi pestrý

Foto: oficiálny plagát Staromestských slávností, staromestske-slavnosti.sk

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *