nedeľa - 19. mája, 2024
, Program Turčianskej galérie na september 2015

Program Turčianskej galérie na september 2015

Pozrite si programovú ponuku Turčianskej galérie na september 2015.

Slovenská výtvarná moderna v Turci

Stála expozícia venovaná najmä tvorbe osobností spätých s regiónom Turiec – Mikuláš Galanda, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ludovít Fulla a výberu z diel Galandovcov. Výstava je rozšírená o diela autorov generácie 60. rokov s presahom do súčasnosti. (Skupina M. Galandu, L. Záborský a i.)

 6. 8. 2015 – 6. 9. 2015
JÁN MRÁZ – PORTRÉTY, AUTOPORTRÉTY A…

Výstava slovenského akademického maliara, grafika a publicistu Jána Mráza, ktorý žije a pôsobí v Mníchove. Portrétová maľba, ktorú budete mať možnosť vidieť na tejto výstave je ťažiskom posledných rokov umelcovej tvorby.

3. 9. 2015 – 18. 10. 2015
KAROL KÁLLAY – SÚVISLOSTI

Karol Kállay svojim rozsiahlym celoživotným dielom zasiahol do viacerých fotografických odborov, no jeho talent sa najviac prejavil vo fotografickej reportáži. Vo svojej tvorbe stmelil do jednoty osobného konceptu impulzy dobových estetických pohybov a humanistickú orientáciu. Tak vytvoril dielo, ktoré ho zaraďuje na popredné miesto v našej fotografii a znamená prínos aj do svetovej tvorby.
Kurátor: Marián Pauer

3. 9. 2015 – 18. 10. 2015
ANDREJ AUGUSTÍN – FENG SHUI VERY MUCH

Výstava akademického maliara Andreja Augustína, na ktorej sa predstaví svojou maliarskou tvorbou, textilnými tapisériami, grafikou a knižnou ilustráciou.
Kurátor: Ľudovít Petránsky ml.

 

Turčianska galéria ponúka ku každej z uvedených výstav:

ODBORNÝ LEKTORSKÝ VÝKLAD
Lektorské výklady sú určené pre skupiny detí MŠ, ZŠ, SŠ. Všetky sú prispôsobené veku, záujmu a mentalite konkrétnej skupiny.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY
Prehliadky aktuálnych výstav pre dospelých návštevníkov, komentované priamo kurátorom výstavy. V prípade záujmu o lektorský výklad, je tento z organizačných dôvodov potrebné vopred objednať u pani Evy Mužilovej (043 /4224448)

 6. 9. 2015
UMENIE NA VANDROVKE: Deň turčianskeho vidieka

Mobilná výstava s dielňou tentoraz zavíta do Blatnice. Príďte si pozrieť reprodukcie diel z nášho depozitu, ktoré zobrazujú romantický, ale aj náročný vidiecky život. V dielňach vyznáme patričnú poctu prírode a vidieku.

17. 9. 2015 o 17.00 h.
FACE TO FACE – Aktuálnosť tvárou v tvár tradícii

Expresionizmus a jeho rezonancie v slovenskej výtvarnej moderne. Na príklade expozície stálej zbierky Turčianskej galérie bude možné poukázať na to, akými krokmi sa slovenské umenie europeizovalo. Zároveň tak budeme mať na príklade diel Miloša Alexandra Bazovského, Janka Alexyho alebo Františka Kudláča možnosť vidieť, aké veľké prekážky muselo ich umenie prekonať v hľadaní rovnováhy medzi tým, čo bolo vo svete umenia aktuálne a tým, čo bolo duši a cíteniu Slováka vlastné a tradične šírené.
Prednášajúci: Mgr. Miroslav Haľák, PhD.

 20. 9. 2015 o 10:30 h.
NEDEĽNÉ MATINÉ POD OBRAZMI

Prvý z cyklu komorných koncertov vážnej hudby. Projekt Nedeľné matiné pod obrazmi otvorí vynikajúca flautistka Kristína Vaculová, členka Filharmónie Brno, za klavírneho doprovodu Pavly Reiffersovej, laureátky významných medzinárodných klavírnych súťaží. Na koncerte odznejú diela J. Brahmsa, C. Reineckeho, P.I.Čajkovského a iných svetových skladateľov. Návštevníkom Nedeľného matiné bude sprístupnená prehliadka výstavy A. Augustína – Feng Shui Very Much. Vstupné: 4,- dospelí, 2,- mládež do 18 rokov a seniori nad 65 rokov

 29. 9. 2015 o 17:00 h.
ATELIÉR RODINY S ESTHER SHILO: Boj medzi perom a nožnicami

Esther Shilo je Izraelská umelkyňa s koreňmi na Slovensku. K príležitosti jej výstavy, pripravila dielne pre rodiny s deťmi. Hovorí sa, že technika, ktorú ovládla do perfekcie, vznikla počas tuhej zimy, keď sa rabín rozhodol vystrihovať listy z papiera, lebo mu zamrzol atrament. Príďte sa zasvätiť do tradičného židovského umenia vystrihovania z papiera.

Ponuka edukačných aktivít

HURÁ, GALÉRIA!
Špeciálny animačný program pre deti MŠ a deti prvého stupňa ZŠ. Deti sa v ňom formou rôznych hier zoznámia s galériou, so základnými pojmami výtvarného umenia a s dielami, ktoré sú v galérií vystavené. Vyskúšajú si, ako sa majú v galérií správať.
Program je určený pre deti MŠ a pre deti nižších ročníkov ZŠ.

UMENIE HROU…
Nový kreatívny vzdelávací projekt vo forme tvorivých dielní na 6 rôznych tém. Projekt umožňuje deťom hravou zážitkovou formou spoznať významných slovenských autorov, ktorých diela sú vystavené priamo v stálej expozícíí Turčianskej galérie. Spoznajú diela M. Galandu, Ľ. Fullu, F. Štefunka, C. Majerníka, E. Púčeka a J. Mužilu.
Formou vlastného tvorivého zážitku sa zoznámia s pojmami z oblasti výtvarného umenia, prežijú rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia.
Program je určený pre žiakov ZŠ a SŠ

GALANDA – TVORCA I BÁSNIK
Tvorivé dielne, ktorými si pripomenieme 120. výročie narodenia mimoriadne významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia Mikuláša Galandu. Deti sa formou vlastného tvorivého zážitku zoznámia s jeho dielom, prežijú spolu rôzne tvorivé procesy, spoznajú viaceré možnosti umeleckého vyjadrenia.
Program je určený pre deti MŠ, ZŠ, SŠ.

POZNAJ SVOJU GALÉRIU!
Špeciálny animačný program pre deti ZŠ a SŠ. Deti sa v ňom formou rôznych úloh a hier zoznámia s najvýznamnejšími autormi a dielami z obdobia slovenskej výtvarnej moderny.

ANIMÁCIE
Animačný program ku každej z práve aktuálnych výstav.

MOSTY
Cyklus tvorivých dielní pre deti zo špeciálnych základných škôl, zameraný na rôzne témy a techniky.

DEŇ KOCÚRA
Tvorivé dielne, zamerané na rôzne témy a techniky fungujúce dopoludnia pre organizované skupiny a v stredu popoludní pre jednotlivcov.

Všetky výtvarné aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných pedagógov priamo v expozíciách TG a v detskom ateliéri KOCÚR v budove Turčianskej galérie.

Turčianska galéria pri týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu.Pedagógom program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovací proces a zároveň prehĺbiť vedomosti žiakov priamym kontaktom s vystavenými dielami.

Záujem o všetky tvorivé aktivity je z organizačných dôvodov potrebné vopred dohodnúť u pani Evy Mužilovej – 043 4224448 alebo muzilova@vuczilina.sk.

Počas návštevy galérie je za žiakov zodpovedný pedagogický dozor!

DETSKÉ PÁRTY
Všetkým deťom ponúkame nezabudnuteľnú oslavu narodenín spolu s kamarátmi v Turčianskej galérii. Objavíme pestré výstavy a zašpiníme si ruky počas tvorivej dielne, ktorú vám pripravíme na mieru podľa veku a záujmov oslávenca. Svoju tvorbu si deti môžu vziať domov ako pamiatku na jedinečný zážitok. Skupina by nemala presahovať počet 15 detí. Prineste tortu, o limonádu a balóny sa postaráme!
Termín treba z organizačných dôvodov dohodnúť minimálne týždeň dopredu. Viac informácií o oslavách: bezegova@vuczilina.sk
Vstupné: 2,50 na dieťa.

TEAMBUILDING
Pre firmy ponúkame aktivity na posilnenie kolektívu. Kreatívnym spôsobom oživíme skupinovú dynamiku pri čom v spolupráci dôjdete k jedinečnému výtvarnému výsledku. Počas dňa využijeme rôzne kvality ako riešenie problémov, prekonávanie prekážok, plánovanie, dôvera, komunikácia a spätná väzba. Poskytneme všetky materiály a podľa Vášho priania sa postaráme aj o občerstvenie.
Pre viac informácií o podujatiach pre kolektívy v Turčianskej galérii nás kontaktujte na bezegova@vuczilina.sk
Vstupné: 3,30 na osobu (cena bez občerstvenia).

Autor: Patrícia Lipková
Foto: Mesto Martin

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Zaujíma vás ľudová kultúra? Pozrite si prehliadku folklórnych kolektívov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 23. septembra 2017 krajskú postupovú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *