štvrtok - 25. júla, 2024
, Referendum sa blíži. Pozrite sa, ako môžete hlasovať!

Referendum sa blíži. Pozrite sa, ako môžete hlasovať!

 Už o pár dní budú mať Martinčania možnosť nielen rozhodnúť o budúcom smerovaní mesta, ale zároveň budú mať možnosť zúčastniť sa referenda, v ktorom rozhodnú o najbližšej veľkej investícii mesta. Na výber budú dve možnosti – výstavba lanovky na Martinské hole a rekonštrukcia Námestia S. H. Vajanského. Právo hlasovať v tomto referende má oprávnený volič, ktorým je obyvateľ mesta, ktorý má v meste trvalý pobyt a ktorý najneskôr v deň miestneho referenda dovŕši 18 rokov veku.

 Ako prebieha hlasovanie?

 Hlasovanie v referende sa koná v tej istej budove ako komunálne voľby, ale v inej miestnosti, ktorá bude riadne označená. Po príchode do miestnosti volič preukáže svoju totožnosť, pričom za relevantný preukaz totožnosti sa považuje občiansky preukaz, doklad o pobyte cudzinca alebo pobytový preukaz občana Európskej únie. Ak oprávnený volič svoju totožnosť kvalifitkovane nepreukáže, hlasovanie sa mu neumožní. Okrsková komisia skontroluje totožnosť oprávneného voliča a po zázname do zoznamu oprávnených voličov odovzdá oprávnenému voličovi hlasovací lístok.

 Miestnosti konania referenda sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Každý oprávnený volič po tom, čo dostal hlasovací lístok, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný. Výnimkou je prípad oprávneného voliča, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať. Tento oprávnený volič má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného voliča – nie však člena komisie ani zapisovateľa – aby za neho hlasovací lístok upravil. Oprávnený volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo „nie“. Hlasovací lístok oprávnený volič preloží a vloží do schránky na hlasovanie tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy. Za oprávneného voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť hlasovací lístok do schránky, môže ho na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný oprávnený volič, nie však člen komisie ani zapisovateľ. Aj pri referende platí možnosť dopísania voliča do zoznamu oprávnených voličov v prípade, že volič preukáže svoju totožnosť a rovnako je možné aj hlasovanie do prenosnej schránky v závažných prípadoch, je však nevyhnutné oň požiadať.

autor: Mesto Martin

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *