sobota - 22. júna, 2024
, Slovenskí aj svetoví odborníci sa stretli na konferencii o hemostáze a trombóze
Foto: UNM

Slovenskí aj svetoví odborníci sa stretli na konferencii o hemostáze a trombóze

Po vynútenej pauze sa do Martina vracia tradičné odborné podujatie Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. O problematike zrážania krvi na ňom od štvrtka (2.9.) do soboty (4.9.)  okrem odborníkov zo Slovenska a Čiech diskutovali aj svetové vedecké špičky. Klinika hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin dala na 27. ročníku konferencie priestor najmä mladej generácii svojich lekárov.

Hlavné témy konferencie sú krvácanie a trombóza – podujatie sa venovalo rizikám krvácania a trombózy, diagnostike ako aj liečbe týchto stavov. „Rozoberali sme aj aktuálne témy súvisiace s ochorením Covid-19. Vieme, že je spojené s trombózou pri vážnejších stavoch, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo na lôžkach s pripojením na umelú pľúcnu ventiláciu. Prednášky boli venované aj očkovaniu, kde sa prípady trombózy objavujú po podaní niektorých druhov vakcín, avšak oveľa zriedkavejšie ako pri samotnej chorobe,“ informoval prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prednosta hematologickej kliniky UNM. Trombóza mala tentoraz na konferencii samostatnú sekciu. „Každoročne organizujeme odborné podujatie ku svetovému dňu trombózy, ktorý si pripomíname 13. októbra. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme sa však rozhodli podujatia spojiť a nerobiť samostatne Svetový deň trombózy,“ vysvetlil prednosta martinskej hematológie.

„Čo sa týka kolegov z Kliniky hematológie a transfúziológie UNM, dávame priestor najmä našim mladým výskumníkom, ktorí predstavujú novú nastupujúcu generáciu. Bolo to želanie prezidenta konferencie profesora Petra Kubisza, ktorý jej tradíciu v roku 1993 založil, aby naši mladí spolupracovníci nadväzovali nové medzinárodné kontakty,“ uviedol prof. Ján Staško. Upozornil najmä na prednášku docenta Juraja Sokola, ktorý má veľmi podrobne rozpracované odporúčania pre prevenciu trombózy u  pacientov s infekciou SARS-CoV2, ako aj opatrenia pri manažmente trombózy, ktorá by mohla vzniknúť po očkovaní proti COVID-19. „Doktor Tomáš Šimurda odprezentoval súbor porúch fibrinogénu, najväčší na Slovensku a ocenili ho aj ostatní odborníci. Doktorka Lucia Stančiaková mala zasa zaujímavú prednášku v sekcii lepivých krvných doštičiek. Sledovala zmeny zrážania krvi u tehotných pacientok, priblížil témy prednášok svojich kolegov z kliniky profesor Ján Staško.

Na konferencii boli zároveň predstavené aj nové metódy a aktuálne svetové trendy liečby porúch krvného zrážania. „Veľmi významné boli v tejto oblasti prednášky zahraničných hostí. Vystúpil profesor Philippe De Moerloose zo Ženevy, špecialista v oblasti manažmentu hemofílie a porúch fibrinogénu. Z Kanady prišla významná svetová odborníčka, profesorka Maha Othman z Univerzity v Kingstone, predsedníčka vedeckého a štandardizačného výboru Medzinárodnej spoločnosti pre trombózu a hemostázu (SSC ISTH) pre zdravie žien, ktorá sa venuje témam porúch zrážania krvi u ženskej časti populácie. Jedna z jej prednášok bola na tému Covid-19 a tehotnosť, kde predstavila klinické skúsenosti o tejto problematike, dodal profesor Ján Staško. Veľmi hodnotné boli vyzvané, ako aj edukačné prednášky zahraničných hostí z Maďarska a Srbska. Zahraniční hostia, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli konferencie zúčastniť osobne, sprostredkovali svoje prednášky prítomným hosťom cez vopred nahraté video.

Okrem odborných prednášok a výmeny skúseností má konferencia za cieľ aj utužovať vzťahy a jej súčasťou bolo preto aj slávnostné otvorenie konferencie v Národnom dome martinského divadla a spoločenský večer v Múzeu slovenskej dediny.

Zdroj: UNM

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …