sobota - 22. júna, 2024
, Športové kluby a vrcholoví športovci mesta Žilina dostanú cez dotácie vyše pol milióna eur
foto: zilina.sk

Športové kluby a vrcholoví športovci mesta Žilina dostanú cez dotácie vyše pol milióna eur

Žilinská samospráva podporí tento rok športy v meste sumou celkom 550-tisíc eur. Pre žilinské športové kluby je v rozpočte vyčlenených celkom 450-tisíc eur. Celková výška športových dotácií na podporu vrcholového športu je na rok 2022 vo výške 100-tisíc eur. Z toho 80-tisíc eur je určených pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch a 20-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe. Maximálna možná výška podpory pre jednotlivca je 3 000 eur. Podávanie žiadostí o dotácie sa aj v tomto roku uskutočňuje prostredníctvom elektronického formulára na stránke. Uzávierka na doručenie vyplnených žiadostí je 5. apríla. Financie športovej dotácie je možné použiť len na aktivity v tomto kalendárnom roku.

Športové dotácie sú určené na podporu športovej činnosti pre registrovaných športovcov. Pomoc určená klubom je pre právnické osoby, ktoré spĺňajú náležitosti športovej organizácie v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. a sú zaregistrované v Registri právnických osôb v športe (Slovenský športový portál – www.sport.gov.sk ) najneskôr v roku 2021. O športovú dotáciu sa môžu uchádzať len tie kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina. Podmienkou je, aby mal klub vysporiadané finančné vzťahy s mestom a neboli voči nemu vedené konkurzné konania, prípadne výkon rozhodnutia.

Rovnaké podmienky platia aj v prípade individuálnej podpory športovcov. Športový klub vybraného športovca musí pôsobiť a byť registrovaný na území mesta Žilina. Reprezentant žilinského športového klubu musí byť účastníkom minimálne dvoch podujatí kategórie majstrovstiev sveta či Európy, európskeho pohára alebo svetového pohára v roku 2021. Disciplíny a súťaže športovca sa musia radiť medzi olympijské športy. Štarty reprezentantov na medzinárodných akciách doma a v zahraničí v rámci klubových aktivít sa za reprezentáciu nepovažujú.

Športové dotácie pre extraligové kluby bude mesto otvárať v mesiacoch júl alebo august. Dôvodom je, že nové sezóny 2022/2023 štartujú v lete a pre aktuálnu sezónu už extraligové kluby dotácie obdržali.

„Žilinskí športovci nám robia dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Napriek tomu, že mnohokrát sa ich príprava uskutočňuje v neporovnateľne horších podmienkach ako je to v prípade športovcov v zahraničí, prinášajú naozaj skvelé výsledky. Teším ma, že do tejto oblasti opäť smeruje významná suma z mestského rozpočtu. Systém poskytovania športových dotácií sme vytvorili s cieľom zabezpeččo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií. Zmyslom je podporovať činnosť športových klubov, registrovaných športovcov a vrcholových žilinských športovcov v individuálnom športe. Ďakujem našim klubom, ale aj individuálnym športovcom za výbornú reprezentáciu a prajem veľa ďalších úspechov aj v tomto roku,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …