nedeľa - 25. februára, 2024
, Strategické dokumenty i spolufinancovanie cezhraničných projektov boli hlavnými témami zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Foto: ŽSK

Strategické dokumenty i spolufinancovanie cezhraničných projektov boli hlavnými témami zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Na predposlednom tohtoročnom zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK krajský parlament schválil poslednú, 4. úpravu rozpočtu, v rámci ktorej došlo najmä k zapojeniu financií z Ministerstva školstva a refundácii projektov z NFP. Návrh zmien rozpočtu počíta tiež so vstupným príspevkom do novozaloženého združenia InoVia, ako i navýšeným príspevkom pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu, Žilinský turistický kraj vo výške 100-tis. eur na pomoc pri realizácii projektu cyklotrasy Mikroregiónu Terchovská dolina.

Odbor kultúry predložil na schválenie strategický dokument „SMART koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja“. „V materiáli sme definovali tri základné priority: ochranu kultúrneho dedičstva, efektívne fungovanie kultúrnych inštitúcií a rozvoj spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami, ale aj 18 opatrení na ich realizáciu,“ vysvetlil riaditeľ odboru kultúry Martin Hromada. Dokument tiež obsahuje rozpracovaný plán implementácie na obdobie 2021 – 2026 a odhad financovania, pre ktoré môže byť veľkým stimulom aj úspešná kandidatúra mesta Žiliny na EHMK 2026.

Župní poslanci odobrili spolufinancovanieviacerých projektov v oblasti kultúry, školstva adopravy. Kysucké múzeum v Čadci sa uchádza o spoluprácu s českým partnerom na projekte Múzeum na kolesách II. Spájame historické lesné železnice na slovensko – moravskom pohraničí“v rámci INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. Cieľom projektu je ďalší rozvoj historickej úvraťovej železnice vo Vychylovke. Krajský parlament schválil aj spolufinancovanie štyroch projektov modernizácií odborného vzdelávania na župných stredných školách z programu IROP v celkovej výške 516 150 eur. Prostriedky budú smerovať do SOŠ dopravnej v Žiline, SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou, ale i na refundáciu Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši, ktorú kraj rekonštruoval z vlastných zdrojov v celkovej výške 4,1milióna eur. Zelenú od poslancov dostal tiež balík tentokrát infraštruktúrnych projektov z IROP. Ako doplnila predsedníčka kraja Erika Jurinová: „Župa sa v nich uchádza o finančný príspevok 1,84 mil. eur na rekonštrukciu cesty II/584 v Demänovskej doline a o 1,96 mil. eur na rekonštrukciu pozemnej komunikácie II/584 v okrese Liptovský Mikuláš, v rámci ktorej sa počíta s komplexnou obnovou mosta v Liptovskej Ondrašovej. Ďalšie projekty sú zamerané na cesty v Liptovskom Hrádku, Podbielia Krušetnici.“

Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Ján Pavlík podal poslancom informatívnu správu o postupe príprav Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2021+. Pre strategický dokument už bola finalizovaná jeho analytická časť, v novembri  sa uskutočnilo už piate stretnutie tematických a územných skupín. Na december sa plánujú online diskusné fóra v piatich kľúčových témach so socioekonomickými partnermi. „V regióne ešte stále prebieha diskusia a zber kľúčových zámerov, ktoré môžu občania nahlasovať cez územných koordinátorov vo všetkých piatich regiónoch alebo priamo na odbore regionálneho rozvoja, využiť tiež môžu spustené web sídlo hrajzakraj.sk,“ povedal Ján Pavlík.

Poslanci boli tiež informovaní o príprave na pilotné spustenie integrácie verejnej osobnej dopravy na území Žilinského samosprávneho kraja. Prípravy integrovaného dopravného systému pokročili, všetky kľúčové dokumenty sú odsúhlasené takmer všetkými partnermi. „Spustenie procesu teraz stojí na dokončení preprogramovania odbavovacieho systému u nášho dopravcu. Veríme však, že všetky potrebné zmeny sa uskutočnia podľa plánu a skúšobnú prevádzku budeme môcť spustiť už v januári, začiatok ostrej prevádzky predpokladáme v prvom kvartáli 2022,“ vysvetlil riaditeľ Integrovanej dopravy Žilinského kraja Richard Staškovan. Vzhľadom na plánované rekonštrukcie mosta v Radoli a cesty v Kysuckom Lieskovci v roku 2022 sa župný parlament uzniesol na urýchlenom spustení integrácie dopravy s cieľom zabezpečiť efektívnu dopravnú obslužnosť Kysúc.

Krajský parlament rokoval vzhľadom na pandemickú situáciu formou online videokonferencie. V tomto roku zasadnú poslanci ešte raz, a to 20. decembra, schvaľovať budú rozpočet na nadchádzajúci rok 2022.

Zdroj: ŽSK

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …