pondelok - 20. mája, 2024
, Svetový deň duševného zdravia tento rok patrí schizofrénii

Svetový deň duševného zdravia tento rok patrí schizofrénii

Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) ustanovila 10. október za Svetový deň duševného zdravia. Dnes upriamila pozornosť na jednu z najvážnejších psychických ochorení, schizofréniu. Na Slovensku ňou trpí približne 50 000 pacientov. Mnohí z nich odmietajú liečbu z dôvodu popierania vlastnej diagnózy a nedostatku informácii o možnostiach liečby.

Schizofrénia je ochorenie spôsobené poruchou činnosti mozgu, ktoré postihuje zhruba jedno percento celosvetovej populácie. Prejavuje sa medzi 20. až 35. rokom života. Významným faktorom je dedičnosť. Avšak nejde výhradne o dedičné ochorenie. Na jej vzniku sa môžu podieľať napríklad i negatívne vplyvy pred alebo tesne po pôrode, ktoré narúšajú činnosť mozgu. Náročne životné situácie a záťaže môžu byť spúšťačom ochorenia, nie však príčinou. Ešte žiadny typ výchovy či správanie rodičov voči dieťaťu nespôsobilo schizofréniu.

Primár psychiatrického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote, Mudr. Peter Korcsog opísal dva druhy prejavov schizofrénie: „Na začiatku, v psychóze, sú v popredí príznaky, ktoré sú akoby „navyše“ oproti normálnej psychickej činnosti, tzv. pozitívne príznaky. Patria sem poruchy vnímania, myslenia a správania. Chorý väčšinou pociťuje stratu kontroly nad sebou a okolitým dianím, vníma, rozmýšľa a robí závery neobvykle, uzatvára sa do vnútorného sveta, môže mať problém odlíšiť podstatné od nepodstatného, vnímať, vidieť, počuť a cítiť veci, ktoré neexistujú – halucinácie. Jeho myslenie môže strácať súvislosti a vytvárať nesprávne úsudky, nepravdivé presvedčenia – bludy. Pacienti majú často napríklad pocit, že ich niekto ohrozuje, prenasleduje, kontroluje alebo ovplyvňuje. Navonok sa tieto poruchy môžu prejavovať ako podozrievanie, nedôvera, nepriateľské alebo vystrašené správanie. Príznaky druhej skupiny, tzv. negatívne príznaky, sú prejavom úbytku schopností a psychických funkcií oproti normálne fungujúcemu človeku a viac sa prejavujú v ďalšom priebehu ochorenia. Sú menej rušivé a nápadné navonok, ale pre chorého sú veľmi nepríjemné, pretože ťažšie prežíva a prejavuje city, pociťuje prázdnotu a oslabenie vôle, uzatvára sa do seba, nemá záujem a menej komunikuje.“

V spoločnosti panuje mnoho neprávd a mýtov ohľadom tohto ochorenia. Aj preto je nevyhnutné ľudí oboznámiť o príčinách vzniku schizofrénie, jej prejavoch a v neposlednom rade i o procesoch liečby. Tak ako sa zdokonaľujú a vyvíjajú rôzne sféry nášho bytia,  rovnako sa posúvajú aj možnosti liečby mnohých chorôb. Za zmienku v tomto prípade stojí najmä fakt,  že v súčasnosti funguje proces liečby schizofrénie pomocou injekcií, ktoré majú po aplikovaní dlhodobý účinok. Pacient tak nemusí každodenne sledovať užívanie liekov a pripomínať si chorobu, čo je považované za obrovské pozitívum.

Zdroj: Bílý Medvěd Public Relations

Foto: salvatekrakow.pl

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *