nedeľa - 25. februára, 2024
, T. Teplice: Gymnázium bude môcť budúci školský rok otvoriť prvý ročník
Ilustračné foto/pixabay.com

T. Teplice: Gymnázium bude môcť budúci školský rok otvoriť prvý ročník

Gymnázium Mikuláša Galandu, ktoré je súčasťou Spojenej školy v Turčianskych Tepliciach, bude môcť budúci školský rok otvoriť prvý ročník na štvorročnom štúdiu. Rozhodlo o tom Ministerstvo školstva, ktoré vyhovelo požiadavke mesta v odvolacom konaní. 

Gymnázium znova dostáva šancu

V minulom školskom roku sa dostala do útlmu osemročná forma štúdia na gymnáziu, a tak zachovanie štvorročného štúdia je podľa samosprávy dobrou správou pre región horného Turca. „Potrebujeme študentov. Tí prídu k nám, keď budú vedieť, že v Tepliciach je gymnázium, ktoré ich dobre pripraví na ďalšie vysokoškolské štúdium,“ skonštatoval primátor mesta Igor Hus.

Aktivity na zachovanie gymnaziálneho vzdelávania vyvíjala samospráva dlhodobo. „Museli sme argumentovať aj tým, že by sme boli jediným okresným mestom v Žilinskom kraji, v ktorom by nebola možnosť gymnaziálneho vzdelávania. Žiaci z obcí horného Turca by museli cestovať až do Martina, sťažila by sa aj možnosť prijatia. To sa nám zdalo diskriminujúce a v rozpore s verejným záujmom,“ ozrejmila Věra Brhelová zo školského úradu v Turčianskych Tepliciach.

Mestu v odvolacom konaní pomohla aj Občianska iniciatíva za zachovanie Gymnázia Mikuláša Galandu. V priebehu decembra 2018 a januára tohto roka sa pod občiansku iniciatívu podpísalo 1080 občanov, študentov, ich rodičov a zamestnancov. „Aby ministerstvo školstva pridelilo teplickému gymnáziu aspoň minimálny počet žiakov do prvého ročníka, bolo nutné preukázať verejný záujem existencie školy vo forme podporných stanovísk. Pod tieto sa podpísalo 17 starostov z horného Turca, základná umelecká škola, detská a dorastová ambulancia Ľubice Mendelovej, Stredná odborná škola pedagogická, v ktorej jedálni sa aktuálne stravuje 130 stravníkov z gymnázia,“ spomenula Miriam Hechelmann z občianskej iniciatívy.

Mesto poskytne aj svoju podporu

Mesto ako zriaďovateľ podľa primátora Husa poskytne všetko, čo bude potrebné, ale kvalita vzdelávacieho procesu nie je v jeho rukách, tá je teraz na vedení školy a učiteľskom zbore.

O neotvorení prvého ročníka v budúcom školskom roku v rámci štvorročného štúdia na gymnáziu rozhodol ešte vlani Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Odôvodnil to regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v ŽSK, kde je zachovanie podielu gymnaziálneho a odborného vzdelávania v pomere 25:75. „V regióne Turiec pôsobí šesť gymnázií a šesť stredných odborných škôl. Dve z gymnázií patria k špičke na Slovensku, kvalitatívna konkurencia je vysoká a pomer gymnaziálneho a odborného vzdelávania v Turci aj po prerozdelení spolu s osemročnou formou gymnaziálneho štúdia dosahuje úroveň 34,8:66,2,“ vysvetlil.

Ešte pred rozhodnutím ŽSK zasiahla teplické gymnázium i novela školského zákona ohľadom osemročnej formy štúdia, do prvého ročníka v rámci neho tak nemohlo prijať ani jedného žiaka. Samospráva sa preto rozhodla pretransformovať osemročnú formu štúdia na štvorročnú.

Zdroj: TASR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …