utorok - 21. mája, 2024

Tag Archives: ROZVOJ

Žilinská župa začala prípravu nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2030

Županka Erika Jurinová privítala na úvodnom online stretnutí viac ako 80 expertov, ktorí sa v nasledujúcom roku budú podieľať na tvorbe nového Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja. V tematických a územných pracovných skupinách pôsobia odborníci na územné plánovanie a regionálny rozvoj, infraštruktúru, životné prostredie, ekonomiku, inovácie, vzdelávanie, cestovný ruch …

Prečítať viac »

Matica slovenská sa zapojila do tvorby rezortnej stratégie rozvoja regionálnej kultúry

Ministerstvo kultúry SR začlenilo Maticu slovenskú do tvorby novej Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR do roku 2030. Na pôde Matice slovenskej v Martine sa uskutočnilo stretnutie zástupkýň ministerstva a pracovnej skupiny Matice. Účastníci prvého z dvoch plánovaných stretnutí sa zamerali na zisťovanie silných a slabých stránok podpory regionálnej kultúry zo štátnej …

Prečítať viac »

Žilina je najaktívnejšou samosprávou v oblasti mobility

Zástupcovia žilinskej radnice si v Banskej Bystrici prevzali unikátne ocenenie celonárodnej súťaže Európsky týždeň mobility (ETM) 2018. Mesto Žilina triumfovalo v kategórii Aktívna samospráva. Členovia hodnotiacej komisie ocenili okrem počtu pripravovaných a zrealizovaných opatrení v meste aj aktivity počas kampane ETM 2018, ale hlavne systematickú prácu pri hľadaní možností, ako znižovať emisie v …

Prečítať viac »