štvrtok - 20. júna, 2024
, Matica slovenská sa zapojila do tvorby rezortnej stratégie rozvoja regionálnej kultúry

Matica slovenská sa zapojila do tvorby rezortnej stratégie rozvoja regionálnej kultúry

Ministerstvo kultúry SR začlenilo Maticu slovenskú do tvorby novej Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR do roku 2030. Na pôde Matice slovenskej v Martine sa uskutočnilo stretnutie zástupkýň ministerstva a pracovnej skupiny Matice.

Účastníci prvého z dvoch plánovaných stretnutí sa zamerali na zisťovanie silných a slabých stránok podpory regionálnej kultúry zo štátnej úrovne, ako aj na vzájomnú koordináciu kultúrnych aktivít a matičné témy na území regiónov, miest a obcí. „Ministerstvo kultúry SR oslovilo pracovnú skupinu v rámci analyticko-strategického zisťovania pri tvorbe stratégie. Zástupcovia Matice slovenskej, ktorých je v regiónoch obrovské množstvo a obrovská sieť, identifikovali krízové a sporné body, ktoré dnes nie sú v nijakom strategickom dokumente a ktorých riešenie by výrazným spôsobom posunulo činnosť Matice vpred,“ uviedla koordinátorka tvorby stratégie, Jana Orlická.

Podľa nej, hodnotový systém, ktorý so sebou Matica slovenská roky nesie na území všetkých regiónov, by sa mal cez stratégiu objaviť aj v systéme štátnej podpory. Predseda Matice slovenskej Marián Gešper zdôraznil, že Matica slovenská má vytvorený fungujúci systém matičnej kultúry a jej podpory v regiónoch, no v poslednom desaťročí sa stretáva predovšetkým s problémom podfinancovania regionálnej kultúry zo strany štátu: „Aj Matica slovenská pocítila nerovnomernú a nesystémovú podporu regionálnej kultúry, často v častiach, kde úplne chýba základná kultúrna infraštruktúra. Preto vítam záujem zo strany ministerstva kultúry systémovo riešiť problém regionálnej kultúry a verím, že opatrenia zo stratégie pomôžu aktívnym matičiarom, bez ktorých by kultúra v mnohých mestách a obciach bola chudobnejšia alebo žiadna,“ povedal Gešper.

Rezort kultúry plánuje spracovať Stratégiu rozvoja do marca budúceho roka. V druhom kole stretnutí s aktérmi v regiónoch sa budú rozoberať jednotlivé navrhnuté opatrenia, nástroje a strategické ciele, ktoré pripraví interný tím tvorby stratégie.

Zdroj a foto: TS Matica Slovenská

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Detská nedeľa, Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude dňom plný hier a zábavy!

Deň plný hier a zábavy – aj taká bude Detská nedeľa 2. júna 2024 v …