štvrtok - 28. septembra, 2023

Tag Archives: Žilina

Žilinská samospráva získala financie na revitalizáciu ďalšieho vnútrobloku na sídlisku Vlčince

Zilina Vlcince

Zvýšiť kvalitu a atraktivitu verejného priestoru či poskytnúť priestor pre aktívny oddych je cieľom projektu revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Vlčince medzi ulicami Slovanská a Tulská. Mesto Žilina uspelo s pripraveným projektom pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výzve zameranej na zelenú infraštruktúru. V najbližších …

Prečítať viac »

Mesto Žilina zrekonštruovalo päť zastávok MHD

zastavka zilina

Mesto Žilina zavŕšilo rekonštrukciu zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD). V rámci druhej etapy prác, ktorá začala v minulom roku a úspešne sa ukončila v uplynulých dňoch, bolo obnovených päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú …

Prečítať viac »

Možnosti pre cyklistov sa v Žiline rozšíria, pribudnú ďalšie cyklotrasy

cyklocestička

V meste Žilina sa v tomto roku výrazne rozšíria možnosti využitia cyklodopravy o nové kilometre cyklotrás a cykloprístrešky. Cieľom je podpora alternatívnych druhov dopravy, ktoré nezaťažujú životné prostredie. V najbližších mesiacoch budú v meste realizované cykloprojekty, na ktoré Európska únia a štát poskytnú takmer 680-tisíc eur. Žilinská samospráva bude projekty realizovať prostredníctvom schválených financií z projektov Európskej …

Prečítať viac »

Obchodná akadémia Žilina je v systéme duálneho vzdelávania

student pise poznamky

Žilinský samosprávny kraj začína od februára v  systéme duálneho vzdelávania praktické vyučovanie  odboru obchodná akadémia so zameraním ekonóm/ účtovník pre verejnú správu vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. Možnosť absolvovať duálne vzdelávanie, nateraz v zariadeniach sociálnych služieb, je výsledkom spolupráce medzi Žilinským samosprávnym krajom, zariadeniami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a Obchodnou akadémiou …

Prečítať viac »

Mesto Žilina rekonštruuje Materskú školu Andreja Kmeťa

MS A Kmeta_1

Znížiť energetickú náročnosť budovy a zlepšiť podmienky v interiéri sú cieľom rekonštrukcie, ktorá sa uskutočňuje v Materskej škole Andreja Kmeťa v Žiline. Stavebné práce za približne 300-tisíc eur samospráva zafinancuje z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. V uplynulých dňoch bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi. Stavebné práce potrvajú 150 dní, ich začiatok bude závisieť …

Prečítať viac »

Detská ortopédia v Žiline oslavuje štvrťstoročie

Fnsp Žilina detská ortopedia

Oddelenie pediatrickej ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline oslavuje 25. výročie založenia. Za štvrťstoročie pôsobenia priniesol profesionálny tím zdravotníkov na Slovensko unikátne operačné výkony, za ktorými do tej doby odchádzali rodičia s chorými deťmi do Česka či iných krajín v zahraničí. Mnohé jedinečné operácie panvy a vrodených porúch detskej …

Prečítať viac »

Žilinčania vyzbierali za minulý rok 519 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Žilinčania vyzbierali za minulý rok 519 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Vytriedený kuchynský bioodpad doteraz vhadzovali do 100 špeciálnych kontajnerov. V najbližších dňoch k nim na území mesta pribudne ďalších 950 kusov 240-litrových nádob na biologický komunálny odpad (hnedé nádoby). Obyvatelia ich nájdu pri nádobách na zmesový odpad (čierne nádoby), teda v primeranej …

Prečítať viac »

Žilinský kraj spracoval vlastný audit prístupu verejnosti k informáciám

Žilinský kraj spracoval vlastný audit prístupu verejnosti k informáciám. Výstupy analýzy využije pri posilnení transparentnej a otvorenej verejnej správy, ktorá je jedným z prioritných cieľov aktuálneho volebného obdobia.  Dokument pod názvom Politika otvorenosti Žilinského samosprávneho kraja rieši všetky oblasti dané kompetenčným rámcom. Župa si vytýčila celkovo 13 celkov a v jednotlivých kapitolách sa zaoberá …

Prečítať viac »

Nominovať výnimočné osobnosti Žiliny môže verejnosť do 15. februára

Nominacie osobnosti mesta 2022

Mesto Žilina aj tento rok ocení výnimočné osobnosti, ktoré dosiahli vynikajúce výkony presahujúce regionálny rámec vo vede, technike, kultúre, športe, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti. Do nominácií sa tradične môže do 15. februára zapojiť aj široká verejnosť tak, že Mestskému úradu v Žiline zašle nominačný list. Za obzvlášť významné zásluhy môže mesto …

Prečítať viac »