sobota - 22. júna, 2024
, Turčianske Teplice hospodárili v minulom roku s prebytkom

Turčianske Teplice hospodárili v minulom roku s prebytkom

Turčianske Teplice uzatvorili hospodárenie v minulom roku s prebytkom vo výške takmer 430.000 eur. Vyplýva to z návrhu záverečného účtu za rok 2017, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok (28.6.) schválili tamojší mestskí poslanci.

Celkové príjmy mesta predstavovali k 31. decembru 2017 sumu vo výške 6.044.608,39 eura, celkové výdavky 5.614.609,76 eura. Bežné príjmy boli vo výške 5.649.190,52 eura, bežné výdavky vo výške 5.026.089,98 eura. Kapitálové príjmy predstavovali 16.493,42 eura a kapitálové výdavky 405.535,44 eura. Príjmové finančné operácie predstavovali 378.924,45 eura a výdavkové 182.984,34 eura. „Mesto v roku 2017 hospodárilo prezieravo, čo nám potvrdil aj výrok audítorky, že je hospodárenie bez výhrad. Disponovalo s čiastkou 6,044 milióna eur, z toho najmä takmer polovica sumy ide do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ uviedol primátor Igor Hus.

Z investičných akcií v minulom roku bola podľa neho najväčšou položkou rekonštrukcia mestských komunikácií, ako i výstavba verejného osvetlenia, ide o čiastku skoro 260.000 eur.

„Musíme si tiež uvedomiť, čo všetko mesto zabezpečuje, či už je to nakladanie s odpadmi, starostlivosť o verejnú zeleň, športové služby, mestská polícia. Činností, ktoré mesto zabezpečuje, je široké spektrum. Konečne sme v treťom roku dostali rozpočet ako tak do rúk, ja si myslím, že postupne teraz aj poslanci ocenia, že situácia je s financiami dobrá a prejaví sa to najmä na investičných akciách v tomto roku,“ dodal.

Vyjadrenie primátora Turčianskych Teplíc, Igora Husa:

Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov použije mesto na tvorbu rezervného fondu sumu 414.655,81 eura. K 31. decembru minulého roka tam mesto malo 211.688,58 eura. Celková úverová zadlženosť mesta je 5,23%.

Zdroj: TASR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *