nedeľa - 16. júna, 2024
, Turčianske Teplice zabezpečia vybavenie učební na ZŠ Školská

Turčianske Teplice zabezpečia vybavenie učební na ZŠ Školská

Samospráva Turčianskych Teplíc zabezpečí nové vybavenie odborných učební na Základnej škole (ZŠ) Školská. Financie na projekt, ktoré získa z Integrovaného regionálneho operačného programu, začlenila do rozpočtu prostredníctvom desiateho rozpočtového opatrenia. To schválili tamojší mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom septembra.

Mesto na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR získa dotáciu na projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská, ktorým sleduje skvalitnenie učebného procesu. Kapitálové príjmy, ktoré zaradilo do rozpočtu, predstavujú 48.302 eur, ďalších 1268 eur z ministerstva na tento účel zaradilo do bežných príjmov.  Zmena rozpočtu tiež okrem iného počíta so zvýšením prostriedkov na opravu pozemných komunikácií po rozkopávkach o 6000 eur na 26.000 eur, a to na základe požiadaviek jednotlivých mestských častí. V rámci kapitálových výdavkov pôjde o 10.000 eur viac na prvú etapu rekonštrukcie elektroinštalácie na mestskom úrade, ktorá by mala po novom stáť 40.000 eur. Suma 10.000 eur bola pôvodne určená na vyrovnanie pozemkov pod mestskými komunikáciami.

Z čiastky 15.000 eur na rekonštrukciu zberného dvora mesto zase presunulo 3000 eur na rekonštrukciu šatní na umelej ľadovej ploche. Po desiatom opatrení je rozpočet mesta vyrovnaný, jeho celkové príjmy, ako i celkové výdavky sú zhodne vo výške 6.862.857 eur.

Zdroj: TASR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Ivan Bella, Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Objaviteľ siedmych nových dinosaurov Martin Kundrát a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella budú 25. mája …