nedeľa - 19. mája, 2024
, V Dolnom Kubíne si budú voliť siedmich riaditeľov škôl

V Dolnom Kubíne si budú voliť siedmich riaditeľov škôl

Dolnokubínske materské a základné školy čakajú počas najbližších mesiacov výberové konania na pozície ich riaditeľov. Päťročné funkčné obdobie sa končí siedmim riaditeľom, z toho na štyroch materských (MŠ) a troch základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

„V našom meste sa to týka troch základných škôl, a to ZŠ Janka Matúšku, ZŠ Martina Kukučína a ZŠ s MŠ Kňažia. Jedno z týchto troch výberových konaní už prebehlo. Dve zvyšné boli vypísané. Čo sa týka materských škôl, sú to MŠ Odbojárov, MŠ Chočská, MŠ Na Sihoti a MŠ Záskalická. Primátor mesta už začiatok apríla vypísal výberové konanie na miesta riaditeľov dvoch materských škôl a zvyšné sa očakávajú v blízkej dobe,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

Riaditeľom môže byť každý, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady

Podľa slov Šventa sa riaditeľom základnej alebo materskej školy môže stať každý, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady. „Všetky podmienky stanovuje zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Záujemcom o túto pozíciu nesmie chýbať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, prvá atestácia a najmenej päťročná pedagogická prax. Všetky náležitosti však budú zverejnené v podmienkach výberového konania na internetovej stránke mesta,“ uviedol Švento.

Pre voľby riaditeľov škôl a školských zariadení je podľa zákona výberovou komisiou rada školy. Tú tvoria zvolení zástupcovia zriaďovateľa, rodičia žiakov a pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí musia byť podľa zákona v menšine. „V prípade základných škôl je rada školy na výberových konaniach doplnená o štátnu školskú inšpekciu a o odbor školstva Okresného úradu v Žiline. Víťaz výberového konania je následne odporučený primátorovi na schválenie alebo neschválenie,“ doplnil Švento.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …