sobota - 13. apríla, 2024
, Vírus vtáčej chrípky v Žilinskej Lehote našťastie nie je prenosný na človeka

Vírus vtáčej chrípky v Žilinskej Lehote našťastie nie je prenosný na človeka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina (RVPS Žilina) potvrdila v mestskej časti Žilinská Lehota vírus vtáčej chrípky subtypu H5N8, ktorý však nie je prenosný na človeka. Od soboty 21. januára bude navyše prebiehať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí.

Mesto Žilina s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Žilina nariadili všetkým registrovaným aj neregistrovaným chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v katastrálnom území Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec a Závodie, aby zabezpečili zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí.

V rámci tohto nariadenia musia zabezpečiť dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí. Taktiež zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi – predovšetkým s vodnými druhmi. Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu. Navyše musia oznamovať na RVPS Žilina akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa poklesu príjmu krmiva alebo vody viac ako 20%,  poklesu v produkcii vajec o viac ako 5 % – trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždennej miery úmrtnosti vyššej ako 3 % a akýchkoľvek klinických prejavov alebo posmrtných zmien, ktoré svedčia pre vtáčiu chrípku.

V platnosti sú aj zákazy v monitorovanej oblasti, podľa ktorých sa zakazuje premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti. Taktiež sa zakazuje zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach. Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti s výnimkou povereného veterinárneho lekára, zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať zvoľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely a zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody. Všetky nariadenia platia do odvolania.

Z uvedených dôvodov bude navyše vykonaný od soboty 21. januára od 8:00 hod. príslušníkmi Mestskej polície Žilina súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v dotknutom území. Prosíme preto občanov o otvorený a zhovievavý prístup k príslušníkom polície počas evidencie zvierat. Zároveň budú chovateľom doručené všetky potrebné inštrukcie. Tieto opatrenia sa týkajú mestských častí Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec a Závodie, ktoré spadajú do akčného rádiusu 3 km od miesta výskytu.

Zdroj: mesto Žilina

Ilustračné foto: freepik.com

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *