pondelok - 22. júla, 2024
, Vo štvrtok zasadnú poslanci mesta Martin do lavíc

Vo štvrtok zasadnú poslanci mesta Martin do lavíc

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin sa uskutoční vo štvrtok 24. septembra 2015 o 9:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Martine.

Program septembrového zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Správa o plnení uznesení
 5. Správa o plnení úloh VMČ
 6. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 7. Správa o finančnom plnení rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2015 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Martin za I. polrok 2015
 8. Návrh architektonického riešenia štúrovej štvrte
 9. Prevody nehnuteľného majetku mesta
 10. Prenájmy nehnuteľného majetku mesta
 11. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. k. Pd 71/15/5506-11 proti VZN Mesta Martin č. 101 o výkone taxislužby na území Mesta Martin a návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Martin č. 101 o výkone taxislužby na území Mesta Martin.
 12. Informatívna správa o priebehu tvorby realizácie PHSKaR
 13. Návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení v zmysle VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta
 14. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Martin na roky 2009-2015
 15. Vyjadrenie Mesta Martin k žiadosti o zmenu zriaďovateľa SZŠ BellAmos, Ul. východná 18, Pavilón B, 036 01 Martin
 16. Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku MsZ
 17. Návrh na vyplatenie odmien funkcionárom mesta a hlavnému kontrolórovi
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov
 20. Záver

Foto: archív

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *