pondelok - 27. mája, 2024
, Vo viacerých lokalitách Demänovskej Doliny sa viac nebude stavať
Foto: FB/Liptov

Vo viacerých lokalitách Demänovskej Doliny sa viac nebude stavať

Vo viacerých lokalitách Demänovskej Doliny sa viac nebude stavať, v ďalších sa výstavba zásadne obmedzí. Rozhodli o tom vo štvrtok (27.5.2021) poslanci obecného zastupiteľstva Obce Demänovská Dolina, keď jednomyseľne odsúhlasili záväzný dokument, ktorý významne zreguluje ďalšiu výstavbu v doline.

Obecné zastupiteľstvo Demänovskej Doliny prijalo Dodatok územného plánu obce číslo 3. Ten umožňuje, v porovnaní s doteraz platným Územným plánom obce a jeho doplnkami, zastaviť výstavbu v neurbanizovaných lokalitách a zregulovať výstavbu v lokalitách určených na výstavbu. Nosným pilierom tohto dokumentu, obsiahnutého vo všeobecne záväznom nariadení, je nutnosť vypracovať následnú podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu – územný plán zóny. Týmto krokom dostáva odborná verejnosť a príslušné štátne orgány možnosť vstúpiť do jednotlivých procesov a nastaviť jednoznačné regulatívy pre výstavbu v predmetnej lokalite.

„Je to krok, na ktorý sme všetci dlho čakali, ale legislatívny proces je dlhodobý. Sme radi, že sa nám tento závažný dokument podarilo prijať a prispieť tak k ochrane prírody a krajiny v Demänovskej Doline,“ reagoval zástupca starostky obecného úradu v Demänovskej Doline Richard Bros. Pripomenul, že prijatím dokumentu nastáva aj veľká zodpovednosť štátnych orgánov ochrany životného prostredia a dotknutých orgánov štátnej správy, aby pri vydávaní rozhodnutí jasne deklarovali zámery obce ako samosprávy, v zmysle prijatého Dodatku územného plánu obce číslo 3.

„Nemohli sme sa zmieriť so snahami niektorých investorov, ktorí by v snahe získať ekonomický profit mohli spôsobiť preľudnenosť našej doliny a tým aj stratu jej atmosféry a hodnôt, pre ktoré ju návštevníci obľubujú,“ vysvetľuje Richard Bros. Preto sa obec už v roku 2019 rozhodla obstarať úplne nový územný plán s určením prísnejších pravidiel. Keďže cesta k jeho schváleniu je pomerne dlhá a vedenie obce chcelo odvrátiť silnejúcu nežiaducu výstavbu, v roku 2020 Demänovská Dolina súbežne pristúpila k obstaraniu zmien a doplnkov č. 3 pôvodného územného plánu. „Reagovali sme tak na dynamicky sa meniace požiadavky na výstavbu v území prijatím sprísnených a striktných pravidiel, aj napriek nespokojnosti investorov,“ dodáva zástupca starostky.

Prijatie dokumentu, ktorý zásadne obmedzí výstavbu, víta aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov. „Je to skvelý darček k oslave storočnice turizmu v Demänovskej doline a zásadný príspevok k zachovaniu udržateľného charakteru cestovného ruchu a ochrane prírodného prostredia, pre ktoré patrí táto dolina k najkrajším a najobľúbenejším dovolenkovým cieľom na Liptove a na Slovensku,“ reagoval predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč.

Zdroj: OOCR Liptov

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Noc múzeí a galérií, Noc múzeí a galérií v SNM v Martine ponúkne špeciálny program v troch múzeách. Všetky môžete navštíviť na jednu vstupenku!

Noc múzeí a galérií v SNM v Martine ponúkne špeciálny program v troch múzeách. Všetky môžete navštíviť na jednu vstupenku!

Netradičná noc plná nových poznatkov, aktivít i zábavy čaká všetkých, ktorí zavítajú do Slovenského národného …