nedeľa - 20. júna, 2021
Foto: FB/Liptov

Vo viacerých lokalitách Demänovskej Doliny sa viac nebude stavať

Vo viacerých lokalitách Demänovskej Doliny sa viac nebude stavať, v ďalších sa výstavba zásadne obmedzí. Rozhodli o tom vo štvrtok (27.5.2021) poslanci obecného zastupiteľstva Obce Demänovská Dolina, keď jednomyseľne odsúhlasili záväzný dokument, ktorý významne zreguluje ďalšiu výstavbu v doline.

Obecné zastupiteľstvo Demänovskej Doliny prijalo Dodatok územného plánu obce číslo 3. Ten umožňuje, v porovnaní s doteraz platným Územným plánom obce a jeho doplnkami, zastaviť výstavbu v neurbanizovaných lokalitách a zregulovať výstavbu v lokalitách určených na výstavbu. Nosným pilierom tohto dokumentu, obsiahnutého vo všeobecne záväznom nariadení, je nutnosť vypracovať následnú podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu – územný plán zóny. Týmto krokom dostáva odborná verejnosť a príslušné štátne orgány možnosť vstúpiť do jednotlivých procesov a nastaviť jednoznačné regulatívy pre výstavbu v predmetnej lokalite.

„Je to krok, na ktorý sme všetci dlho čakali, ale legislatívny proces je dlhodobý. Sme radi, že sa nám tento závažný dokument podarilo prijať a prispieť tak k ochrane prírody a krajiny v Demänovskej Doline,“ reagoval zástupca starostky obecného úradu v Demänovskej Doline Richard Bros. Pripomenul, že prijatím dokumentu nastáva aj veľká zodpovednosť štátnych orgánov ochrany životného prostredia a dotknutých orgánov štátnej správy, aby pri vydávaní rozhodnutí jasne deklarovali zámery obce ako samosprávy, v zmysle prijatého Dodatku územného plánu obce číslo 3.

„Nemohli sme sa zmieriť so snahami niektorých investorov, ktorí by v snahe získať ekonomický profit mohli spôsobiť preľudnenosť našej doliny a tým aj stratu jej atmosféry a hodnôt, pre ktoré ju návštevníci obľubujú,“ vysvetľuje Richard Bros. Preto sa obec už v roku 2019 rozhodla obstarať úplne nový územný plán s určením prísnejších pravidiel. Keďže cesta k jeho schváleniu je pomerne dlhá a vedenie obce chcelo odvrátiť silnejúcu nežiaducu výstavbu, v roku 2020 Demänovská Dolina súbežne pristúpila k obstaraniu zmien a doplnkov č. 3 pôvodného územného plánu. „Reagovali sme tak na dynamicky sa meniace požiadavky na výstavbu v území prijatím sprísnených a striktných pravidiel, aj napriek nespokojnosti investorov,“ dodáva zástupca starostky.

Prijatie dokumentu, ktorý zásadne obmedzí výstavbu, víta aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov. „Je to skvelý darček k oslave storočnice turizmu v Demänovskej doline a zásadný príspevok k zachovaniu udržateľného charakteru cestovného ruchu a ochrane prírodného prostredia, pre ktoré patrí táto dolina k najkrajším a najobľúbenejším dovolenkovým cieľom na Liptove a na Slovensku,“ reagoval predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč.

Zdroj: OOCR Liptov

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Obyvatelia Žiliny môžu podobne ako minulý rok sledovať uskutočňovanie komunálnych služieb na internetovej stránke

Obyvatelia Žiliny môžu podobne ako minulý rok sledovať uskutočňovanie komunálnych služieb na internetovej stránke. Na …