štvrtok - 18. júla, 2024
, Voľné miesta v materských školách v Martine

Voľné miesta v materských školách v Martine

V materských školách bol prednedávnom ukončený zápis detí na školský rok 2016/2017. V prípade, že Vaše dieťa nebolo prijaté na niektorú z materských škôl v meste Martin, ponúkame Vám prehľad voľných miest.

Mestská časť Sever

· MŠ Ul. kpt. Nálepku č.5 (päťtriedna MŠ)

Záujmové krúžky a aktivity: tanečný, výtvarný, regionálna výchova, výučba anglického jazyka, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, pobyt detí v škole v prírode, návšteva kultúrnych podujatí a veľa ďalších zábavných edukačných činností, pri ktorých si deti rozvíjajú svoje zručnosti a rozširujú vedomosti.
Riaditeľka MŠ: Mgr. Janka Martinská
Telefónny kontakt: 043/428 79 20
Mailový kontakt : mskptnalepku@centrum.sk
Webová stránka: https://msnalepku.webnode.sk/

· MŠ Ul. družstevná č. 10 (štvortriedna MŠ)

Záujmové krúžky a iné aktivity: výtvarný, tanečno-pohybový, environmentálny, folklórno – spevácky, anglický jazyk, výcviky: plavecký, lyžiarsky
Vzdelávací program: Krok za krokom
Riaditeľka: Mgr. Jitka Agricolová
Telefónny kontakt: 043/423 91 01
Mailový kontakt: skolka@gaya.sk
Webová stránka: https://www.druzstevnams.sk

· Súkromná MŠ Tomáša Zanovita (štvortriedna MŠ)

Záujmové krúžky a aktivity: výtvarný, športový, literárno-dramatický, plavecký a lyžiarsky výcvik, edukačné aktivity spojené s rozvojom zručností a vedomostí, s ročnými obdobiami a folklórnymi tradíciami,
Zameranie MŠ: Predprimárne vzdelávanie realizovať v zmysle tvorivo – humanistickej výchovy, v duchu nových trendov. Rozvíjať kľúčové kompetencie detí v oblasti kognitívnej, perceptuálno-motorickej a sociálno-emocionálnej.
Riaditeľka: PaedDr. Daniela Gabrielová
Telefónny kontakt: 043/430 68 36
Mailový kontakt: szstzanovita@mail.t.com.sk
Webová stránka: https://www.skolatomasazanovita.sk

Mestská časť Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany

· Súkromná MŠ Ul. Jesenského (dvojtriedna MŠ)

Záujmové krúžky a aktivity: anglický jazyk, výtvarný, tanečný, divadelné predstavenia, edukačné aktivity na tému zdravej výživy, starostlivosti o dentálnu hygienu, ročné obdobia, stretnutie s hasičmi,
Zameranie MŠ: Humanistickým prístupom k dieťaťu rozvíjať vzájomný vzťah učiteľka – dieťa, ktorý je vzťahom dvoch ľudí a nie vzťahom k nejakému objektu výchovy.
Zriaďovateľ: Tatiana Zanovitová
Telefónny kontakt: 043/413 15 36
Mailový kontakt: zanovitova.tatiana@azet.sk

Autor: Michaela Černeková
Foto: ilustračné

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *