štvrtok - 13. júna, 2024
, Výtvarno-architektonická súťaž 700 rokov Žiliny pozná víťazov

Výtvarno-architektonická súťaž 700 rokov Žiliny pozná víťazov

Mesto Žilina pri príležitosti osláv 700. výročia udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročia Privilégia pre žilinských Slovákov vyhlásilo počas mája verejnú anonymnú výtvarno-architektonickú súťaž. Jej cieľom bolo vybrať vhodné výtvarno-architektonické riešenie návrhu výtvarného diela, ktoré bude dôstojným spôsobom pripomínať tieto významné míľniky histórie v priestore Mariánskeho námestia pred žilinskou radnicou.

Do súťaže 700 rokov Žiliny sa zapojilo celkovo 21 tvorcov a autorských kolektívov. Porota pod vedením významného žilinského profesionálneho výtvarníka Juraja Poliaka mala neľahkú úlohu vybrať diela, ktoré najlepšie vystihli zadanie súťaže.

Prvú cenu nakoniec získal minimalistický kruhový objekt Tomáša Cillera, Slavomíra Fondrka a Radoslava Jankoviča. Víťazný návrh zaujal porotu svojou čistotou, jednoduchosťou, hravosťou a zároveň premysleným umiestnením v priestore. Ide o pomerne dominantný návrh, ale zároveň veľmi dobre komunikuje s okolitým priestorom námestia.

Druhú cenu udelila porota subtílnemu stĺpu Mareka Sobolu a Michala Janigu. Dielo zaujalo porotu svojou prácou so symbolikou, výtvarnou čistotou a minimalizmom, zároveň bolo citlivo umiestnené v priestore pred radnicou.

Treťou cenou bol ocenený zaujímavý koncept „žilinskej míle” od autorov Drahomíry Berákovej, Matúša Beráka, Jána Bittnera a Veroniky Šindlerovej. Išlo o veľmi zaujímavý „multimediálny“ a „multipriestorový“ koncept. U poroty však prevážila obava z dlhodobého fungovania projekcie, viditeľnosti videomappingu cez deň, ale aj v noci s relatívne vysokou intenzitou nočného osvetlenia na námestí.

„Porota mala náročnú úlohu vybrať víťazov vzhľadom k počtu zapojených autorov, ako aj kreatívnemu spracovaniu súťažných kritérií. Navrhované výtvarné diela vykazujú vysokú kvalitu i odbornosť pri práci s rôznymi materiálmi či umeleckým poňatím stanovenej témy,“ uviedol vedúci Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka.

Okrem prvých troch cien porota odmenila aj ďalšie tri súťažné riešenia a jeden návrh získal osobitú odmenu. Výsledky súťaže, ako aj vizualizácie jednotlivých návrhov sú dostupné tu.

„Teší ma, že sa do súťaže zapojilo toľko talentovaných ľudí, ktorí zhmotnili naše vízie do zaujímavých výtvarných diel. Víťazné návrhy zaujímavým spôsobom prepájajú odkaz na významné historické udalosti so súčasnosťou. Ich podoba zároveň zatraktívni celý priestor pred mestskou radnicou, kde plánujeme dielo inštalovať,“ dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Po konzultáciách s Krajským pamiatkovým úradom ohľadne realizácie ocenených návrhov by už tak čoskoro mohlo v historickom centre mesta pribudnúť umelecké dielo pripomínajúce dve návštevy významných uhorských panovníkov z rodu Anjou.

, Výtvarno-architektonická súťaž 700 rokov Žiliny pozná víťazov

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Purist, Barmuseum: Purist

Barmuseum: Purist

festHUDOBNE  v Barmuseum po piate! Fanúšikovia elektropopu si  môžu do svojho kalendára zaznačiť dôležitý dátum …