piatok - 14. júna, 2024
, Žilinská univerzita privíta budúcich študentov na dňoch otvorených dverí

Žilinská univerzita privíta budúcich študentov na dňoch otvorených dverí

Aká kvalitná je výučba? Uplatním sa v praxi? Mám šancu dostať internát? To je len niekoľko otázok, ktoré si kladú stredoškoláci pred podaním prihlášky na vysokú školu. Mnohé odpovede nájdu na dňoch otvorených dverí. Fakulty Žilinskej univerzity otvárajú svoje brány pre záujemcov o štúdium už vo februári.

Novinkou pre budúcich prvákov Žilinskej univerzity (UNIZA) v akademickom roku 2017/2018 je garancia ubytovania na internátoch.  „Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia, a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania“, potvrdil Milan Trunkvalter, prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie UNIZA. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.

Dni otvorených dverí sú pre uchádzačov o štúdium tou najlepšou príležitosťou zažiť atmosféru univerzity, stretnúť a porozprávať sa s pedagógmi a študentmi, navštíviť učebne a laboratóriá, ale aj stravovacie či ubytovacie zariadenia.  V rámci Dňa otvorených dverí získajú uchádzači informácie o študijných programoch,  uplatnení absolventov v praxi, možnostiach absolvovania časti štúdia v zahraničí, možnostiach absolvovania odbornej praxe a mnohé ďalšie informácie.

PREHĽAD DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ NA UNIZA:

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov otvorí svoje brány 17. februára od 9:00. Katedry fakulty PEDAS sa uchádzačom predstavia v prezentačných stánkoch. Počas prezentácie sa dozvedia o aktivitách fakulty a možnostiach štúdia. Nasledovať bude prehliadka priestorov fakulty a laboratórií, návšteva menzy, internátov a knižnice.

Strojnícka fakulta privíta študentov 8. februára od 10:00. Účastníci sa dozvedia informácie o fakulte, katedrách,  o študijných programoch aj podmienkach prijatia. Absolvujú prehliadku laboratórií a učební, ale aj ubytovacích a stravovacích priestorov. Na záver bude pripravené občerstvenie v najlepšej menze na Slovensku. Dňom otvorených dverí bude návštevníkov sprevádzať televízny moderátor Marcel Merčiak.

Elektrotechnická fakulta spustí deň otvorených dverí 9. februára od 9:00. Uchádzači získajú základné informácie o histórii a organizačnej štruktúre fakulty, o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a uplatnení sa v praxi. Dozvedia sa tiež o možnostiach ubytovania, stravovania či spoločenského a športového vyžitia. Nasledovať bude prehliadka výučbových priestorov fakulty a laboratórií katedier.

Stavebná fakulta zaháji deň otvorených dverí 8. februára od 10:00. Pripravená je prezentácia fakulty, katedier a študijných programov, informácie o prijímacom konaní aj uplatnení absolventov. Návštevníci absolvujú prehliadku učební a laboratórií.

Fakulta riadenia a informatiky otvorí svoje priestory 10. februára od 10:00. Uchádzači sa dozvedia informácie o štúdiu, študijných programoch, prijímacích pohovoroch, podmienkach prijatia. Absolvujú prezentácie katedier, dozvedia sa o projektoch fakulty, navštívia laboratóriá a učebne. ONLINE Deň otvorených dverí  je 1. marec.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva privíta študentov 17. februára od 10:00 v priestoroch fakulty, Ul. 1. mája 32, Žilina (pri autobusovej stanici). Fakulta poskytne záujemcom o štúdium informácie o študijných programoch, uplatnení absolventov v praxi, špecializovaných pracoviskách a laboratóriách fakulty. Sprievodný program FBI bude pestrý, od simulovaného zásahu  integrovaného záchranného systému pri dopravnej nehode, cez prehliadku hasičskej techniky, ukážky poplachových systémov, prehliadku kriminalistickej techniky až po centrum simulácie krízových javov a laserovú strelnicu.

Fakulta humanitných vied spustí deň otvorených dverí 24. februára od 10:00. Pre všetkých návštevníkov DOD sú pripravené informácie o jednotlivých študijných programoch, o katedrách fakulty a o extra aktivitách a možnostiach, ktoré sú spojené so štúdiom (napr. program ERASMUS+). Súčasťou dňa otvorených dverí bude aj kultúrny program a rôzne súťaže. Programom budú sprevádzať a informácie budú prezentovať študenti Fakulty humanitných vied UNIZA.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie, ktorý ponúka študijný program „stráž prírody“. predstaví študentom svoje priestory a laboratória 5. apríla od 11:00.

zdroj: Žilinská univerzita v Žiline

foto: zdroj

 

 

 

 

 

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

Žilinská radnica sa chystá vynoviť Mariánske námestie v historickom centre. Mesto tiež plánuje zrekonštruovať Kamennú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *