nedeľa - 14. júla, 2024
, Žilinský samosprávny kraj odštartoval Rok mládeže
Foto: ŽSK

Žilinský samosprávny kraj odštartoval Rok mládeže

Žilinská župa zapája mladých ľudí do procesov v kraji. Vytvára im priestor na realizáciu, ďalšie vzdelávanie a networking cezSekciu pre mládež RA ŽSK, ktorá pripravila Koncepciu rozvoja práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji do roku 2028(2030). Tento rok, bude pre župu Rokom mládeže.

Takto pred rokom Žilinská župa vyhlásila Rok dobrovoľníctva, ako podporu dobrovoľníckym aktivitám, samotným dobrovoľníkom a tým, ktorí s nimi pracujú a povzbudiťk aktivite vo svojich komunitáchďalších. Vyvrcholením celého roku bude slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani. ,,Po roku práce nastal čas bilancovať. Podarilo sa rozbehnúť mnoho skvelých vecí a to aj napriek tomu, že výrazná časť aktivít bola poznačená pandémiou. Podarilo sa prepojiť 22 organizácií z nášho kraja, pôsobiacich v rôznych oblastiach. Napriek pandémii sa zorganizovalo mnoho aktivít, od Dobroraňajok, cez dobrovoľnícke teambuildingy, Dobronoviny, vzdelávania až po  dobropoukážky, ktorými sme odmenili dlhodobých dobrovoľníkova budeme v tom pokračovať i v tomto roku,“ vysvetlila na úvod županka Erika Jurinová.

,,Podarilo sa nám vyškoliť 20 koordinátorov pre dobrovoľníctvo na stredných školách, pričom máme záujem rozširovať ich aj do ďalších stredných a základných škôl. Sieť dobrovoľníckych koordinátorov sme vytvorili aj rozbehnutím spolupráce deviatich centier sociálnych služieb, štyroch kultúrnych stredísk a dvoch nemocníc,“ priblížil rozbehnuté aktivity koordinátor projektov Sekcie pre mládež Marcel Rypák. Symbolickou, ale viditeľnou aktivitou bol aj projekt MURAL – ruky spájajúce dva svety. Išlo o maľbu na ceste pri Strečne, ktorá je umeleckým vyjadrením mladých ľudí, prezentuje dobrovoľníctvo a nesie odkaz vďaky ľuďom v prvej línií, boja s COVID-19.

Aj vďaka Roku dobrovoľníctva sa rozbehlastabilná spolupráca s organizáciami a veľa prospešných aktivít, v ktorých má župa záujem pokračovať, no najmä má záujem o systematickú prácu s mladými ľuďmi, ktorí predstavujú až tretinu populácie v Žilinskom kraji. Preto tento rok vyhlasuje ŽSK, po vzore Európskej komisie Rok mládeže. ,,Považujeme za dôležité investovať do rozvoja mladých ľudí, ktorí súsúčasťou našej spoločnosti, sú nositeľmi zmien, nápadov a nových príležitosti. Zároveň predstavujú najzraniteľnejšiu skupinu spoločnosti, čo ešte viac prehĺbila už dva roky trvajúca pandémia.Chceme mladých ľudízapojiť do procesov v kraji, chceme im umožniťpreberať zodpovednosť nie len za svoj život, ale aj za to v akých podmienkach budú žiť. Angažovaná mládež prispeje k budovaniu kvalitnej občianskej spoločnosti. Obzvlášť v týchto pohnutých časoch vidíme, aké je to dôležité,“ povedala županka.

Rokmládeže, ktorý opäť zastrešujeSekcia pre mládež ŽSK bude najmä o prehlbovaní  spolupráce. Sekcia vníma ako dôležité okrem poskytovania kvalitného vzdelávania, dostupné mimoškolské aktivity, zmysluplné voľnočasové aktivity a podporu neformálneho vzdelávania. Tieto i ďalšie ciele sú zakotvené v novej Koncepcii rozvoja mládeže ŽSK. ,,Máme pripravenú sériu aktivít, pričom jednou z nich je Sympózium mládeže.Chceme, aby sa na ňom predstavili aj ďalšie príležitosti neformálneho doplnkového vzdelávania ako pre mladých tak aj pre školy.V spoluprácu s Inovačným centrum Inovia chceme pripraviť Hackaton pre mladých, kde budú hľadať riešenia na konkrétne výzvy regiónu a samosprávy, doplnil Rypák.

Sekcia pre mládež ŽSK bola založená v roku 2020 pri Rozvojovej agentúre ŽSK.

 

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …