nedeľa - 19. mája, 2024
, ŽSK: Do uzavretia výzvy participatívneho rozpočtu zostáva pár dní

ŽSK: Do uzavretia výzvy participatívneho rozpočtu zostáva pár dní

Už len dva týždne, do 13. mája 2019, je možné prihlasovať projekty, ktoré podporí  Žilinská župa dotáciami z participatívneho rozpočtu. Župa malým komunitným projektom, ktoré pomôžu zlepšiť životné prostredie, rozdelí 140-tisíc eur. O víťazných nápadoch budú po prvý raz rozhodovať obyvatelia Žilinského kraja formou elektronického hlasovania.

Výzva končí 13. mája

Do uzavretia výzvy, ktorá bola spustená 27. marca,ostáva pár dní. S nápadmi na obnovu kaplnky, prírodných prameňov, opravu lavičky, či výsadbu aleje sa môžu prihlasovať mimovládne organizácie, záujmové a občianske združenia, lesné spoločenstvá, nadácie, ale i fyzické osoby – podnikatelia. ,,Oblasť životného prostredia mimo zastavaného územia obcí v našom grantovom systéme chýbala. Mimo obcí sa často nachádzajú rôzne studničky, kaplnky, ale i odpočívadlá, ktoré obyvatelia vyhľadávajú. Tým, že sú na okraji, sú často opomínané a ťažko sa hľadajú finančné prostriedky na ich opravu a revitalizáciu. Práve takýmto miestam chceme dať šancu a rovnako aj rôznym združeniam, či organizáciám, ktoré majú šikovné nápady ako zlepšiť život v kraji,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Každý záujemca môže predložiť len jednu žiadosť. V rámci participatívneho rozpočtu rozdelí župa na dotáciách 140 000 eur a podporí 45 projektov v Žilinskom kraji. Výška jednej dotácie je 3100 eur, pričom objem finančných prostriedkov bude rozdelený pre jednotlivé okresy na základe počtu obyvateľov. Úspešný uchádzač je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 10 % z výšky poskytnutej dotácie.

Komisie budú mať mesiac na posúdenie projektov

Po doručení žiadostí budú mať komisie mesiac na posúdenie projektov. Každú žiadosť skontrolujú po formálnej stránke a zhodnotia, či projekt spĺňa všetky podmienky stanovené výzvou. Po prvý raz v histórii ŽSK budú o podpore projektov rozhodovať obyvatelia Žilinského kraja prostredníctvom verejného hlasovania na webovej stránke Žilinskej župy. Hlasovanie verejnosti bude trvať 30 dní. „Participatívny rozpočet dáva možnosť obyvateľom Žilinského kraja podieľať sa na rozhodovaní o župných peniazoch. Verím, že takto spoločne podporíme kvalitné projekty, ktoré pomôžu zlepšovať a rozvíjať náš kraj,“ dodala Jurinová.

Zoznam víťazných projektov bude uverejnený najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia hlasovania na webovom sídle župy. S nápadmi na zlepšenie života a životného prostredia v kraji sa môžu záujemcovia o granty prihlasovať do pondelka 13. mája 2019.

Zdroj: Mesto Žilina

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …