štvrtok - 18. apríla, 2024
autobusová doprava, ŽSK podpísal 10-ročné zmluvy s dopravnou spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s.
Ilustračné foto

ŽSK podpísal 10-ročné zmluvy s dopravnou spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s.

Vo štvrtok 29. 09. 2022 boli podpísané zmluvy na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy v dopravných regiónoch Horné Považie, Kysuce a Turiec na obdobie 10 rokov s víťazným uchádzačom, ktorý ponúkol najlepšiu cenu, s dopravcom Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť.

10-ročný kontrakt podpísala za ŽSK predsedníčka Erika Jurinová a za spoločnosť Slovenská autobusová doprava Žilina predseda predstavenstva Peter Pobeha a člen predstavenstva Peter Šufliarský.

V Žilinskom kraji ide tak o ďalšie tri regióny s uzavretými kontraktmi súťaženými na 10-ročné obdobie. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v roku 2021. Vzhľadom na skutočnosť, že ide  o najväčšie a najrozsiahlejšie tendre v celej histórii župy,  považujem to aj z časového hľadiska za veľký úspech. Veľké poďakovanie patrí odbornej skupine, ktorá celý proces verejného obstarávania pripravovala a zastrešovala,“ skonštatovala predsedníčka Erika Jurinová. Uskutočnilo sa viacero kôl objasňujúcich otázok a odpovedí a na základe podnetov uchádzačov počas obstarávania došlo k úpravám zmluvných podmienok. „Na súťaži sa podieľalo viacero odborníkov a odborných poradcov, z externého a interného prostredia,  veľký kus práce odviedla právnická kancelária a taktiež v rámci prípravy odborných podkladov kolegovia z Integrovanej dopravy Žilinského kraja,“ doplnila riaditeľka odboru dopravy Gabriela Tisoňová.

Verejné obstarávanie na jednotlivé zákazky bolo vyhlásené dňa 08. 07. 2021. Do každej zo súťaží sa so svojimi ponukami zapojili dve dopravné spoločnosti. Vyhrala spoločnosť s najvýhodnejšími ponukami Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, ktorá aktuálne poskytuje v regiónoch Horné Považie, Kysuce a Turiec dopravné služby.

Ceny sú vďaka férovo nastaveným súťažiam a konkurenčnému prostrediu, ktoré sa na Slovensku začalo vytvárať až po našich prvých súťažiach na verejnú dopravu, na úrovni roku 2019. Slovenská autobusová doprava Žilina zvíťazila s ponúknutou maximálnou celkovou ročnou cenou v dopravnom regióne Horné Považie vo výške 10 500 664,1842 €, v dopravnom regióne Kysuce 7 720 531,1307 € a v dopravnom regióne Turiec 4 181 396,5118 €.

Zdroj: Mgr. Eva Lacová, Žilinský samosprávny kraj

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Modré hory akustik, Barmuseum: Modré hory akustik

Barmuseum: Modré hory akustik

Projekt festHUDOBNE pokračuje a druhou skupinou, ktorú si pre vás pripravili v Barmuseu, sú nezameniteľný …