piatok - 23. februára, 2024
, Detské jasle Veľká Okružná prešli rekonštrukciou

Detské jasle Veľká Okružná prešli rekonštrukciou

Dnes slávnostne primátor Igor Choma otvoril zrekonštruované Detské jasle Veľká Okružná. Vykonané práce boli zamerané na sociálne zariadenia, výmenu podláh, elektrickej inštalácie, omietok a vykurovacích telies. Je to prvá väčšia rekonštrukcia od roku 1991, kedy prešli jasle pod správu mesta Žilina. Detské jasle majú k dispozícii voľné miesta.

Počas letných prázdnin prešli Detské jasle Veľká Okružná rekonštrukciou. Stavebné úpravy zahŕňali obnovu hygienických zariadení (umyvární a toaliet) vo všetkých troch triedach objektu, výmena všetkých vykurovacích telies, dverí, zárubní, osekanie omietky a následné aplikácie nových, výmena podláh a elektro inštalácie. Rekonštrukciu financovalo mesto Žilina a Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Cena prác bola vo výške 43 092,05 € s DPH.
Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve zariadenia detských jaslí. Detské jasle Veľká Okružná prešli pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Žilina v roku 1991, dovtedy ich spravoval Okresný ústav národného zdravia. Budova je v prevádzke od polovice 60-tych rokov 20. storočia. Zariadenie poskytuje starostlivosť deťom od 1 roka do dovŕšenia 3 rokov. Celková kapacita v detských jasliach je 50 miest. Poskytuje sa tam starostlivosť aj pre deti so zdravotnou očnou indikáciou na základe posudku odborného lekára. Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko-ortoptické cvičenia, ktoré sú  zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí.

V nadväznosti na žiadosť mesta Žilina o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce/mesta súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností, Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo mestu Žilina účelovú dotáciu v sume 10 000 eur. „Cieľom mesta je pomôcť mladým rodinám, matkám pri uplatnení sa na trhu práce, pri zosúladení pracovného a rodinného života. Snažíme sa o vytvorenie optimálnych podmienok pre zdravý psychický a fyzický vývoj detí umiestnených v zariadeniach detských jaslí,“ dodal pri otvorení Igor Choma.

Autor: Pavol Čorba/hovorca mesta Žilina
Foto: Mesto Žilina

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *