pondelok - 22. júla, 2024
, Do škôl v Dolnom Kubíne nastúpilo viac ako tritisíc detí
Foto/Zdroj: Dolný Kubín

Do škôl v Dolnom Kubíne nastúpilo viac ako tritisíc detí

Po dvojmesačnom oddychu a dňoch plných zaujímavých zážitkov sa v pondelok 2. septembra vrátilo do všetkých základných a materských škôl v Dolnom Kubíne viac ako 3 000 detí. Prvý deň v novom školskom roku 2019/2020 otvorilo svoje brány deväť materských a šesť základných škôl v Dolnom Kubíne.

Do prvého ročníka nastúpilo 320 prvákov

Tento rok po prvýkrát brány základných škôl prekročilo spolu 320 prváčikov a 220 detí nastúpilo do materských škôl v meste. Do Cirkevnej spojenej školy nastúpilo do prvého ročníka 40 žiakov a 15 žiakov do Súkromnej základnej školy Jánoš.

V materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sa v prvý deň školského vyučovania posadilo do školských lavíc viac ako 2500 detí, čo je oproti minulému školskému roku približne rovnaký počet.

„Aktuálnou novinkou v Základnej škole Janka Matúšku je nový predmet – Fenomény sveta v rámci vlastného školského vzdelávacieho programu. V tomto školskom roku budeme tiež v našom meste realizovať projekt piatich odborných učební v Základnej škole Janka Matúšku, v Základnej škole Martina Kukučína a v Základnej škole Petra Škrabáka, ktoré spočívajú vo vybudovaní odborných učební a ich praktickom využití vo vyučovaní. Taktiež je novinkou to, že v dolnokubínskych materských školách sa  bude v spolupráci s Červeným krížom, Územným spolkom Orava realizovať projekt Evička nám ochorela, kde sa deti hravou formou dozvedia, ako podať prvú pomoc,,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne

Začiatkom septembra nastúpilo do deviatich materských škôl okolo 730 detí. Samospráva tak bola tento rok schopná prijať do materských škôl všetky deti, ktorých rodičia prejavili o vzdelávanie záujem. Podľa slov Šventa je niekedy problém len s tým, že školy nevedia vyhovieť rodičom o prijatie dieťaťa v konkrétnej materskej škole, lebo niektoré sú vyťaženejšie viac, iné menej, ale vedia vždy ponúknuť inú kapacitne voľnejšiu mestskú alebo neštátnu materskú školu.

Najviac žiakov sa vzdeláva na ZŠ Janka Matúšku

Najviac žiakov sa momentálne vzdeláva na ZŠ Janka Matúšku (705 žiakov), do ktorej nastúpilo aj najviac prvákov (88 detí), za ňou nasleduje Základná škola Martina Kukučína so 640 žiakmi a trojicu uzatvára Základná škola Petra Škrabáka so 430 žiakmi.

V štyroch základných školách zriadených mestom sa bude tento rok vzdelávať 2 300 detí. Základné školy v meste aj tento rok pokračujú v rozbehnutých projektoch a pripravujú aj novinky. Napríklad Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne nadväzuje na rozbehnuté aktivity z minulých rokov, kedy sa stala sídlom Športovej akadémie Mateja Tótha. V nej majú možnosť najmladší žiaci vo veku od 6 do 11 rokov pravidelne sa hýbať a získať základy pre akýkoľvek druh športu a zdravý vývoj detského organizmu. Škola pokračuje aj v projekte športových tried zameraných na bedminton.

Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne je dlhodobo zameraná na regionálnu výchovu a dlhú tradíciu má aj v projekte Zelená škola, ktorý je orientovaný na environmentálnu výchovu a trvalo udržateľný život. V tomto školskom roku žiaci pokračujú v zabehnutom projekte budovania ovocného sadu. Na konci minulého školského raz školskú záhradu obohatili včelnicou, o ktorú sa budú starať žiaci pod odborným vedením.

Dolnokubínska Základná škola Martina Kukučína je tiež dlhodobo zameraná na šport, žiaci v nej sa v poslednej dobe primárne venujú hokeju. Základná škola s materskou školou v mestskej časti Kňažia zasa pokračuje v projekte Zelenej školy.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Vertikal Martinky, Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

Vertikal Martinky: Prvý ročník behu výsekom na Martinské hole

V nedeľu 7. júla 2024 čaká nadšencov behu do vrchu skutočná výzva – beh výsekom zo …