utorok - 3. októbra, 2023
, Dolnokubínska samospráva vyhrala dva súdne spory
Foto: dolnykubin.sk

Dolnokubínska samospráva vyhrala dva súdne spory

Po rokoch trvajúcich súdnych sporoch sa dolnokubínskej samospráve podarilo vyhrať dva súdne spory, ktoré Mestu Dolný Kubín priniesli do mestského rozpočtu viac ako 54-tisíc eur. Súdy vo svojich rozhodnutiach uviedli, že žalované strany musia mestu zaplatiť túto sumu spolu s príslušenstvom.

O využití finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo. „Po neľahkom boji poznačenom pokútnymi praktikami žalovaných sa nám podarilo nielen domôcť sa spravodlivosti v podobe právoplatných rozhodnutí súdov, ale aj včas zasiahnuť a tieto prostriedky v exekučnom konaní aj reálne vymôcť,“ povedal prednosta Mestského úradu Dolný Kubín, Jaroslav Láštic.

V prvom prípade žalovaného Mareka P. súdy svojimi rozhodnutiami definitívne potvrdili, že v danom prípade došlo k úmyselnému získaniu bezdôvodného obohatenia a je povinný mestu zaplatiť 43 293,92 eur a úrok z omeškania, ktorý predstavoval 7811,53 eur. Tento spor sa ťahal od roku 2011 do mája tohto roka. Od roku 2015 Mesto Dolný Kubín žalovalo Súkromné bilingválne gymnázium rovnako o vydanie bezdôvodného obohatenia z titulu neoprávneného užívania priestorov nad rozsah nájomnej zmluvy. V tomto prípade Krajský súd v Žiline svoje rozhodnutie odôvodnil okrem iného tým, že rozhodujúcim bolo, že žalovaný užíval priestory žalobcu čo bolo hodnoverne preukázané. Podľa rozsudku bolo Súkromné bilingválne gymnázium povinné zaplatiť mestu sumu vo výške 3 103,78 eur a úrok z omeškania, ktorý predstavoval 468,50 eur.

Podľa slov prednostu, súdy len potvrdili to, že Súkromné bilingválne gymnázium v minulosti užívalo niektoré priestory mesta bez toho, aby k tomu malo relevantný právny titul. „Opäť je to pre Dolnokubínčanov dobrá správa, že sa napriek úskaliam oplatí bojovať za pravdu a spravodlivosť až do konca i keď viete, že je to beh na dlhé trate s nejasným výsledkom. Rozhodnutia súdov majú veľký význam pre mesto a pre našich obyvateľov,“ konštatoval primátor mesta, Roman Matejov.

Zdroj: mesto Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Parkovanie, Pozor! Zmena parkovania v Martine

Pozor! Zmena parkovania v Martine

Od októbra vstupuje do platnosti zákon, ktorý zakazuje státie motorových vozidiel na chodníkoch. Mestská polícia …