nedeľa - 14. júla, 2024
, Dolnokubínski poslanci rozhodli o použití rezervného fondu
Foto: dolnykubin.sk

Dolnokubínski poslanci rozhodli o použití rezervného fondu

Mestskí poslanci v Dolnom Kubíne schválili použitie rezervného fondu na investičné akcie v celkovej sume 587 500 eur.

Podľa primátora Romana Matejova mali s poslancami niekoľko rokovaní o jednotlivých investičných akciách.

„Boli to náročné stretnutia, nakoľko požiadavky vždy prevládnu nad finančnými možnosťami mesta. Financie budú smerovať do oblasti zvyšovania bezpečnosti chodcov a účastníkov dopravy formou budovania verejného osvetlenia, chodníkov, odstavných zálivov a pribudnú aj nové parkovacie miesta. Ďalšie financie poslúžia na výkup pozemkov a rozširovanie hlavného cintorína,“ povedal primátor.

Z celkového balíka finančných prostriedkov plánuje mesto pokračovať v revitalizácii Historického cintorína. Minulý rok mesto vybudovalo nový bezpečnejší vstup pre návštevníkov za 16-tisíc eur, ktorým sa zároveň podarilo vyriešiť to, aby v danej lokalite nedochádzalo ku kolíznym situáciám chodcov s automobilmi. V súčasnosti chce samospráva na Historickom cintoríne zrekonštruovať kompletne centrálne prístupové schodisko so zábradlím za približne 40-tisíc eur. V tomto roku sa má na hlavnom cintoríne realizovať I. etapa investičnej akcie spojená s rozšírením technickej vybavenosti hrobových miest.

Z roku 2017 mala radnica odsúhlasenú sumu vo výške 30-tisíc eur, nakoľko prebiehal proces pozemkových úprav a zmeny kultúry pôdy na pochovávanie na hlavnom cintoríne na Bysterci. „Keďže práce na seba nadväzujú, tak nám mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo ďalších 85-tisíc eur, ktorými sa rozširuje rozsah technickej vybavenosti hrobových miest v rámci rozširovania cintorína, štrkové chodníky medzi hrobovými miestami, prípravy nového vstupu do areálu cintorína, rozšírenie verejného osvetlenia, prvý modul urnovej steny a technickej vybavenosti pre pracovníkov prevádzkovateľa cintorínskych služieb,“ vysvetlil na primátor Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

Peniaze pôjdu do Domu smútku aj do údržby ciest v meste

V súčasnosti sa pripravuje aj projektová dokumentácia na kompletnú revitalizáciu Domu smútku s predpokladanou výstavbou v roku 2019. Mestské zastupiteľstvo schválilo investičnú kapitálovú akciu na jeho čiastočnú rekonštrukciu v mestskej časti Mokraď. Počas nej vyrobia a osadia nové presklené vstupné dvere na dome smútku a ďalšie presklenie na štítoch domu smútku z prednej a zadnej strany. Podľa vedúceho odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu na Mestskom úrade, Miroslava Kosmeľa, cieľom investičnej akcie je zvýšiť tepelnoizolačné vlastnosti budovy.

„Existujúce dvere a okná už prakticky nespĺňali svoj účel, keďže cez leto je tam veľké teplo a cez zimu tam je veľká zima. V rozpočte mesta je na túto akciu vyčlenených 20-tisíc eur.“  

Poslanci sa rozhodli investovať peniaze aj do správy a údržby komunikácií v meste v celkovej výške 68-tisíc eur. Opraviť plánujú chodníky vo výmere viac ako dve tisíc metrov štvorcových na ulici Nemocničná, Medzihradská, SNP, Pelhrimovská a Bysterecká. V oblasti výstavby komunikácií a rekonštrukcií bol navýšený rozpočet o 324-tisíc eur. Za ne chce mesto urobiť stavebno-technické úpravy komunikácie a spevnených plôch medzi Okresným úradom a bytovým domom 1198 v celkovej hodnote 128-tisíc eur.

„Druhou najväčšou investičnou akciou z tohto programu je stavebno-technická úprava ciest a vybudovanie nových parkovacích miest vrátane odvodnenia a osvetlenia na rohu ulice SNP pri Mestskom kultúrnom stredisku v predpokladanej výške 135-tisíc eur,“ doplnil vedúci odboru výstavbu a životného prostredia, Pavol Starek.

Poslanci sa tiež rozhodli investovať peniaze do vybudovania odstavných plôch pri Základnej škole Martina
Kukučína za približne 37-tisíc eur. Za 13-tisíc eur by sa mali rozšíriť parkovacie plochy pre automobily na ulici Odbojárov vrátane ich stavebno-technickej úpravy.  Parkovacie plochy chce samospráva urobiť aj na ulici Nemocničnej za 13-tisíc eur. Výsledná suma investičných akcií bude známa až po ukončení verejného obstarávania a konečnej realizácie.

Navyšovať sa bude aj do kultúry, školstva či do opravy letného štadióna

Poslanci rozhodli aj o navýšení finančných prostriedkov do rekonštrukcie letného štadióna o 20-tisíc eur. Za tieto financie sa bude pokračovať v rekonštrukčných prác vo vnútorných priestoroch futbalového štadióna a urobia  stavebné úpravy v priestoroch pre vzpieračov. Ďalšie financie boli uvoľnené na školstvo. Napríklad na opravu strechy telocvične Základnej školy Janka Matúšku, či na vybudovanie altánku v ZŠ s materskou školou v Kňažej, ktorá bude slúžiť ako učebňa v prírode v rámci projektu Zelená škola.

V zmysle požiadaviek mestských výborov poslanci schválili aj navýšenie financií v oblasti kultúry o viac ako 11-tisíc eur na kultúrne podujatia.

Zdroj: mesto Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *