utorok - 27. februára, 2024
, Dolnokubínski poslanci rozhodli o použití rezervného fondu
Foto: dolnykubin.sk

Dolnokubínski poslanci rozhodli o použití rezervného fondu

Mestskí poslanci v Dolnom Kubíne schválili použitie rezervného fondu na investičné akcie v celkovej sume 587 500 eur.

Podľa primátora Romana Matejova mali s poslancami niekoľko rokovaní o jednotlivých investičných akciách.

„Boli to náročné stretnutia, nakoľko požiadavky vždy prevládnu nad finančnými možnosťami mesta. Financie budú smerovať do oblasti zvyšovania bezpečnosti chodcov a účastníkov dopravy formou budovania verejného osvetlenia, chodníkov, odstavných zálivov a pribudnú aj nové parkovacie miesta. Ďalšie financie poslúžia na výkup pozemkov a rozširovanie hlavného cintorína,“ povedal primátor.

Z celkového balíka finančných prostriedkov plánuje mesto pokračovať v revitalizácii Historického cintorína. Minulý rok mesto vybudovalo nový bezpečnejší vstup pre návštevníkov za 16-tisíc eur, ktorým sa zároveň podarilo vyriešiť to, aby v danej lokalite nedochádzalo ku kolíznym situáciám chodcov s automobilmi. V súčasnosti chce samospráva na Historickom cintoríne zrekonštruovať kompletne centrálne prístupové schodisko so zábradlím za približne 40-tisíc eur. V tomto roku sa má na hlavnom cintoríne realizovať I. etapa investičnej akcie spojená s rozšírením technickej vybavenosti hrobových miest.

Z roku 2017 mala radnica odsúhlasenú sumu vo výške 30-tisíc eur, nakoľko prebiehal proces pozemkových úprav a zmeny kultúry pôdy na pochovávanie na hlavnom cintoríne na Bysterci. „Keďže práce na seba nadväzujú, tak nám mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo ďalších 85-tisíc eur, ktorými sa rozširuje rozsah technickej vybavenosti hrobových miest v rámci rozširovania cintorína, štrkové chodníky medzi hrobovými miestami, prípravy nového vstupu do areálu cintorína, rozšírenie verejného osvetlenia, prvý modul urnovej steny a technickej vybavenosti pre pracovníkov prevádzkovateľa cintorínskych služieb,“ vysvetlil na primátor Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

Peniaze pôjdu do Domu smútku aj do údržby ciest v meste

V súčasnosti sa pripravuje aj projektová dokumentácia na kompletnú revitalizáciu Domu smútku s predpokladanou výstavbou v roku 2019. Mestské zastupiteľstvo schválilo investičnú kapitálovú akciu na jeho čiastočnú rekonštrukciu v mestskej časti Mokraď. Počas nej vyrobia a osadia nové presklené vstupné dvere na dome smútku a ďalšie presklenie na štítoch domu smútku z prednej a zadnej strany. Podľa vedúceho odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu na Mestskom úrade, Miroslava Kosmeľa, cieľom investičnej akcie je zvýšiť tepelnoizolačné vlastnosti budovy.

„Existujúce dvere a okná už prakticky nespĺňali svoj účel, keďže cez leto je tam veľké teplo a cez zimu tam je veľká zima. V rozpočte mesta je na túto akciu vyčlenených 20-tisíc eur.“  

Poslanci sa rozhodli investovať peniaze aj do správy a údržby komunikácií v meste v celkovej výške 68-tisíc eur. Opraviť plánujú chodníky vo výmere viac ako dve tisíc metrov štvorcových na ulici Nemocničná, Medzihradská, SNP, Pelhrimovská a Bysterecká. V oblasti výstavby komunikácií a rekonštrukcií bol navýšený rozpočet o 324-tisíc eur. Za ne chce mesto urobiť stavebno-technické úpravy komunikácie a spevnených plôch medzi Okresným úradom a bytovým domom 1198 v celkovej hodnote 128-tisíc eur.

„Druhou najväčšou investičnou akciou z tohto programu je stavebno-technická úprava ciest a vybudovanie nových parkovacích miest vrátane odvodnenia a osvetlenia na rohu ulice SNP pri Mestskom kultúrnom stredisku v predpokladanej výške 135-tisíc eur,“ doplnil vedúci odboru výstavbu a životného prostredia, Pavol Starek.

Poslanci sa tiež rozhodli investovať peniaze do vybudovania odstavných plôch pri Základnej škole Martina
Kukučína za približne 37-tisíc eur. Za 13-tisíc eur by sa mali rozšíriť parkovacie plochy pre automobily na ulici Odbojárov vrátane ich stavebno-technickej úpravy.  Parkovacie plochy chce samospráva urobiť aj na ulici Nemocničnej za 13-tisíc eur. Výsledná suma investičných akcií bude známa až po ukončení verejného obstarávania a konečnej realizácie.

Navyšovať sa bude aj do kultúry, školstva či do opravy letného štadióna

Poslanci rozhodli aj o navýšení finančných prostriedkov do rekonštrukcie letného štadióna o 20-tisíc eur. Za tieto financie sa bude pokračovať v rekonštrukčných prác vo vnútorných priestoroch futbalového štadióna a urobia  stavebné úpravy v priestoroch pre vzpieračov. Ďalšie financie boli uvoľnené na školstvo. Napríklad na opravu strechy telocvične Základnej školy Janka Matúšku, či na vybudovanie altánku v ZŠ s materskou školou v Kňažej, ktorá bude slúžiť ako učebňa v prírode v rámci projektu Zelená škola.

V zmysle požiadaviek mestských výborov poslanci schválili aj navýšenie financií v oblasti kultúry o viac ako 11-tisíc eur na kultúrne podujatia.

Zdroj: mesto Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *