štvrtok - 25. júla, 2024
, Dolný Kubín: Mesto úspešne predalo 16 pozemkov pre výstavbu  rodinných domov

Dolný Kubín: Mesto úspešne predalo 16 pozemkov pre výstavbu rodinných domov

Mesto Dolný Kubín počas uplynulých dní predávalo formou dražby 16 stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami pre plánovanú výstavbu rodinných domov na sídlisku Brezovec s celkovou výmerou 12 193 metrov štvorcových.

Záujemcovia si tak mohli v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín vybrať pozemky, ktoré mali výmeru od 576 do 1 110 metrov štvorcových. Prvých deväť pozemkov sa dražilo v pondelok 24. septembra a zvyšných sedem pozemkov v utorok 25. septembra. Celkové predpokladané príjmy mesta z predaja stavebných pozemkov boli na úrovni 731 580 eur. Pričom verejnou dražbou sa túto sumu podarilo navýšiť o ďalších 128 000 eur. „Hlavný účel dražby sa podľa nášho názoru naplnil, nakoľko sme sa usilovali najtransparentnejším spôsobom ponúknuť hlavne obyvateľom mesta priestor pre výstavbu rodinných domov. Úspešných účastníkov ešte čaká pár nevyhnutných administratívnych úkonov,“ povedal Jaroslav Láštic, prednosta Mestského úradu Dolný Kubín.

Zámer previesť uvedený majetok mesta dobrovoľnou dražbou za najnižšie podanie vo výške 60 eur za meter štvorcový schválili poslanci ešte na júnovom mestskom zastupiteľstve. Záujem o  stavebné pozemky v lokalite Vyšné hony prejavili a úspešnými vydražiteľmi sa stali najmä mladí Dolnokubínčania. Podľa slov JUDr. Mareka Perdíka, z dražobnej spoločnosti, boli dražby úspešné.

„Všetky pozemky sa vydražili, dokonca niektoré za výrazne vyššiu sumu, takže to bol zo strany mesta dobrý ťah. Napríklad pri pozemku číslo 15 sa nám podarilo navýšiť výslednú sumu oproti očakávaniam až o 28 000 eur,“ doplnil.

Záujemca, ktorý úspešne vydražil nehnuteľnosť, musí do 35 dní od skončenia dobrovoľnej dražby doplatiť rozdiel medzi konečnou cenou dosiahnutou vydražením a výškou zábezpeky. Ak by záujemca v určenej lehote neuhradil celú sumu, bude jeho zábezpeka použitá na úhradu nákladov dražby, ako aj opakovanej dražby.

Zdroj: mesto Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

uc sa v muzeu, Uč sa v múzeu! Objavujte tradičné remeslá počas prázdnin

Uč sa v múzeu! Objavujte tradičné remeslá počas prázdnin

Na nové vedomosti nemusíte čakať, kým sa začne škola. Letné prázdniny a začiatok školského roka môžete …