nedeľa - 14. júla, 2024
, Medzinárodná konferencia Inteligentné dopravné systémy: Nástroj alebo hračka?

Medzinárodná konferencia Inteligentné dopravné systémy: Nástroj alebo hračka?

V dňoch 22. – 23. novembra sa uskutočnila v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline dvojdňová medzinárodná konferencia s názvom „Inteligentné dopravné systémy: Nástroj alebo hračka?“. Konferenciu organizovala Žilinská univerzita v Žiline za účelom urýchlenia zavádzania inteligentných dopravných systémov v Európe. Zúčastnilo sa na nej až 150 registrovaných účastníkov z 22 európskych krajín.

Táto transdisciplinárna konferencia prebiehala v rámci projektu 7. rámcového programu ERAdiate v spolupráci s asociáciou COST (European Cooperation in Science and Technology) a organizáciou ERTICO ITS Europe. Konala sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Bola organizovaná s podporou Žilinského samosprávneho kraja a Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja.   Konferencia mala za cieľ zdôrazniť úlohu vedy a výskumu pri rozhodovaní politických a verejných činiteľov o formovaní vhodného ekosystému v oblasti inteligentných dopravných systémov (IDS), ako aj úlohu priemyslu, predovšetkým malých a stredných podnikov, pre urýchlené nasadzovanie inovatívnych, udržateľných a navzájom spolupracujúcich IDS riešení.

Konferenciu otvorila prezidentka COST Asociácie Dr. Ángeles Rodríguez-Peña. Otvorenia sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček, doc. Juraj Wagner z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  Igor Liška, prednosta MsÚ Žilina a Ivan Mokrý, riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania Žilinského samosprávneho kraja. Konferencie sa zúčastnilo vyše 130 účastníkov z 22 európskych krajín, medzi nimi boli rečníci z významných organizácií a inštitúcií v oblasti inteligentných dopravných systémov, ako napríklad EK DG MOVE, ERTICO, POLIS, ECTRI, COST.

Hlavný dôraz konferencie bol zameraný na dva dôležité piliere budúcej mobility, autonómne riadenie vozidiel (autonómne vozidlá) a mobilita ako služba (MaaS). Tieto dva piliere boli prezentované a diskutované z dvoch rôznych pohľadov, a to z pohľadu výskumu a inovácií a z pohľadu strategického. V rámci pohľadu výskumu a inovácií sa účastníci konferencie zaoberali otázkami:

  • V akých oblastiach inteligentných dopravných systémov potrebujeme ďalší výskum?
  • Ako vytvárať dynamiku inovácií?
  • Aké produktové a systémové zmeny sú potrebné v priemysle?

Strategický pohľad priniesol diskusiu na témy:

  • K čomu nás zaväzuje nový legislatívny rámec EK pre inteligentné dopravné systémy?
  • Čo môžu od nasadzovania inteligentných dopravných systémov očakávať občania a akú úlohu pri tom hrajú orgány miestnej a regionálnej samosprávy?

„Nestačí sa usilovať iba o technologický progres. Je tiež nevyhnutné definovať výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme v oblasti inteligentných dopravných systémov, ako napríklad ochrana a bezpečnosť dát, spoľahlivosť, legislatívne problémy, sociálne a ekonomické aspekty a podobne.  V tomto kontexte sa na koncept „mobility ako služby“ môžeme pozerať ako na novú paradigmu, transformujúcu skúsenosti zákazníkov a využitie fyzických zdrojov.  To prináša do hry nové alternatívy dopravy, ako napr. nový model zmiešanej dopravy, čo má vplyv na mestské plánovanie, využívanie pôdy a úlohy verejných organizácií. Prijatie zo strany občana ako koncového používateľa je pritom rozhodujúce,“ konštatovala výskumná pracovníčka projektu ERAdiate na Žilinskej univerzite v Žiline, hlavná organizátorka konferencie z ERAChair tímu na Žilinskej univerzite, Tatiana Kováčiková.

Zdroj: Monika Randíková, UNIZA

Foto: zdroj

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

Žilinská radnica sa chystá vynoviť Mariánske námestie v historickom centre. Mesto tiež plánuje zrekonštruovať Kamennú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *