nedeľa - 16. júna, 2024
, Mesto Dolný Kubín hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako milión a pol eur
Foto: FB/Mesto Dolný Kubín/Kamil Škvarka

Mesto Dolný Kubín hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako milión a pol eur

Dolnokubínski mestskí poslanci na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve (23.4.) schválili záverečný účet mesta za minulý rok, v ktorom mesto hospodárilo s najvyšším prebytkom za posledných desať rokov. Viac ako 1,5 mil. eur ide do rezervného fondu. Aj napriek tomu v tomto roku musí dolnokubínska samospráva kvôli koronavírusu šetriť.

Predbežne je zníženie bežných výdavkov rozpočtu naplánované na úrovni okolo 1,2 mil. eur. „Odhady finančných dopadov sú alarmujúce, a preto bolo nevyhnutné, aby mesto prijalo zásadné opatrenia. Pristúpili sme k radikálnemu pozastaveniu všetkých naplánovaných investičných akcií takmer v plnom rozsahu okrem už rozbehnutých akcií s nejakou spoluúčasťou štátu.  Aj napriek tomu sa snažíme, aby sme svoje kompetencie plnili v plnej miere. Pokiaľ by však kríza mala trvať dlhšie obdobie alebo mať výraznejšie finančné dosahy aj na mesto, tak nevieme zaručiť, či nebudeme nútení prijímať aj ďalšie opatrenia,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.

Samospráva v minulom roku na svoj chod nečerpala žiadne nové úvery, naopak na splatenie starých dlhov použila viac ako 760-tisíc eur. Zároveň sa radnici v minulom roku podarilo zveľadiť najväčšie oravské mesto nielen po stránke opráv, rekonštrukcií a obnovy verejného priestoru. „V roku 2019 sa nám podarilo aj intenzívnou prácou mestského úradu získať do majetku mesta viac ako 14-tisíc metrov  štvorcových pozemkov. Väčšinou išlo o pozemky pod mestskou infraštruktúrou alebo v plánovaných rozvojových lokalitách. Naopak, predaje majetku sa tak nerealizovali. V sumáre za celý rok mesto odpredalo spolu len niečo cez 500 metrov štvorcových pozemkov,“ konštatoval primátor s tým, že tento obrovský nepomer znamená, že sa samospráva snaží dobre hospodáriť a získavať všetky potrebné plochy, ktoré bude potrebovať aj pre svoj ďalší rozvoj.

Dolnokubínska radnica bude šetriť aj na svojom fungovaní, poslanci schválili zníženie rozpočtu v podprograme funkčný chod mestského úradu o  111-tisíc eur.  „Už v predchádzajúcich týždňoch sme prijímali rôzne opatrenia aj vo vzťahu k našim zamestnancom. Čerpajú sa hlavne staré dovolenky, kolegovia sa navzájom zastupujú. Taktiež momentálne neobsadzujeme žiadne voľné pracovné miesta a všetky výberové konania sú pozastavené,“ doplnil Prílepok.

Mesto Dolný Kubín očakáva veľké výpadky príjmov z podielových daní, preto sa úsporné opatrenia týkajú aj škôl a školských zariadení, ktoré financuje priamo Mesto Dolný Kubín z originálnych kompetencií. Dolnokubínski poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území Mesta Dolný Kubín na rok 2020, kde znížili ročnú dotáciu na žiaka o 10% a v centrách voľného času o 50%. „V našom meste sa to týka desiatich materských škôl, šiestich školských klubov detí, dvanástich školských jedálni, dvoch základných umeleckých škôl, ôsmich centier voľného času či jedného súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Ide o školy zriadené mestom, ale aj neštátne školy, ktoré sa nachádzajú na území mesta.  Momentálne väčšina zamestnancov týchto škôl a školských zariadení poberá plat vo výške 80%, keďže ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Riaditelia sa snažia optimalizovať prevádzku týchto zariadení, vo vzťahu k príprave nového školského roka 2020/2021 a k počtu zapísaných detí v jednotlivých školách. Prehodnocujú sa pracovné úväzky, znižujú sa alebo rušia nenárokovateľné časti mzdy. Šetrí sa na energiách a údržba v školách sa minimalizuje na nevyhnutné minimum,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na mestskom úrade.

Šetrenie financií  približne o desať percent sa dotkne aj mestských spoločností. „Spolu so zástupcami jednotlivých mestských organizácií sme si prechádzali možnosti šetrenia a snažili sa optimalizovať prevádzku týchto zariadení,“ ozrejmil primátor.

Keďže samospráva musela pristúpiť k pozastaveniu všetkých naplánovaných investičných akcií takmer v plnom rozsahu, dotkne sa to aj správy a údržby komunikácií, mestského mobiliáru či detský ihrísk.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Ivan Bella, Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Slovenská národná knižnica bude hostiť vedecko – popularizačný deň Cesta časom

Objaviteľ siedmych nových dinosaurov Martin Kundrát a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella budú 25. mája …