piatok - 23. februára, 2024
, Mesto Ružomberok ponúklo možnosť zníženia nájmu podnikateľom
Foto: Mesto Ružomberok

Mesto Ružomberok ponúklo možnosť zníženia nájmu podnikateľom

Mesto Ružomberok oznamuje, že podnikatelia, ktorých prevádzky boli z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 zatvorené, môžu požiadať mesto o zníženie alebo odpustenie nájomného. Týka sa to len tých podnikateľov, ktorí majú v prenájme mestský majetok. Mesto o tom informuje na svojej stránke.

O odpustenie alebo zníženie nájomného môžu podnikatelia požiadať za obdobie sťaženého užívania v spojení s opatreniami v SR na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 od 01.01. 2021. Oprávneným žiadateľom je len ten podnikateľ, ktorý má s Mestom Ružomberok uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu. Z možnosti podávania žiadostí sú vylúčení podnikatelia – nájomcovia prevádzkujúci reklamné stavby, nájomcovia prevádzkujúci na mestskom majetku poľnohospodársku alebo ťažobnú činnosť.

Nájomné bude mesto odpúšťať spätne, nemožno žiadať o odpustenie platenia nájomného do budúcna. Na odpustenie alebo zníženie nájomného podaním žiadosti nájomcovi nevzniká nárok, každá žiadosť bude individuálne posúdená na základe objektívnych kritérií. O odpustení jednotlivých nájmov príp. výške úľav rozhodne následne primátor mesta s členmi vedenia. V žiadosti je potrebné uviesť odkaz na číslo centrálnej evidencie zmlúv pre danú zmluvu, prípadne zmluvu ku žiadosti priložiť, uviesť obdobie sťaženého užívania a výšku nájomného, ktorú nájomca žiada odpustiť alebo znížiť. V žiadosti je potrebné k údajom nájomcu pripojiť aj telefonický kontakt.

Podpísané žiadosti je možné podávať najneskôr do 30.06. 2021 poštou alebo do podateľne mestského úradu, prípadne do elektronickej schránky mesta (nie e-mailom) a adresovať ich na Oddelenie právnych služieb. Žiadosti budú vybavované podľa poradia, ako boli mestu doručené.

Zdroj: Mesto Ružomberok

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

fašiangy, Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Už sa fašiang kráti…už sa nenavráti?! Do sprievodu sa budete môcť zapojiť aj Vy, návštevnici

Vychutnajte si tú pravú fašiangovú atmosféru na prvom tohtoročnom podujatí Múzea slovenskej dediny Už sa …