piatok - 24. mája, 2024
, Mesto sa usiluje získať externé finančné zdroje

Mesto sa usiluje získať externé finančné zdroje

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 13. marca prinieslo viaceré rozhodnutia v oblasti čerpania eurofondov na projekty mesta. Poslanci rokovali o návrhoch projektov, ktorými sa chce mesto Žilina uchádzať o nenávratné finančné príspevky z Regionálneho integrovaného operačného programu. Diskutovalo sa o zvýšení kapacity v materských školách, preferencií vozidiel MHD na križovatkách a rekonštrukcií zastávok.

Na mestskom zastupiteľstve boli predložené štyri návrhy projektov týkajúcich sa materských škôl. Projekty sú prioritne zamerané na zvýšenie kapacity materských škôl, pretože práve nedostatok miest v materských školách je už dlhšiu dobu pretrvávajúcim problémom. V prípade schválenia týchto projektov vytvorí mesto 148 nových miest v materských školách. Doplnkovými aktivitami projektov sú zateplenia budov, výmena plastových okien, výmena elektroinštalácie, bezbariérové úpravy, revitalizácia vonkajších areálov a ďalšie práce, ktoré zlepšia súčasné prostredie jednotlivých materských škôl.  Do výzvy sa v rámci Žiliny zapojili: Materská škola Trnavská, Závodie, Suvorovova a Čajakova. Z celkových plánovaných výdavkov na tieto rekonštrukcie 2 845 960,70 eur je zatiaľ z eurofondov vyčlenených 2 032 145 eur, čiže 71,4%. Reálnu sumu však vygeneruje až verejná súťaž na zhotoviteľov stavebných prác, ktorá sumu spravidla ešte zníži.

Ďalší návrh projektu, ktorým sa poslanci zaoberali sa týkal zriadenia preferencie vozidiel mestskej hromadnej dopravy na svetelných križovatkách v Žiline. Odhadovaná výška nákladov, ktoré uhradí žilinská radnica predstavuje sumu 103 767,53 eura, pričom z fondov Európskej únie získa príspevok vo výške takmer 2 mil. eur. Projekt je pre mesto veľmi dôležitý, pretože zriadenie tejto preferencie je podmienkou pre čerpanie eurofondov na ďalšie dopravné projekty, ako napr. nákup autobusov. Upravených bude 9 križovatiek, čím sa skráti zdržanie vozidiel MHD na križovatkách, čo by malo prispieť k vyššej atraktivite a spoľahlivosti MHD.

Posledným bodom rokovania mestského zastupiteľstva bol návrh projektu na rekonštrukciu zastávok mestskej hromadnej dopravy. Rekonštrukcia bude prebiehať vo viacerých etapách, pričom v prvej etape rekonštrukciou prejde 26 zastávok. Plánované výdavky na ich rekonštrukciu sú takmer 2 mil. eur, pričom mesto sa bude finančne podieľať na tomto projekte sumou 103 743,07 eura. Cestujúci sa môžu tešiť na nové vybavenie zastávok – prístrešok, predajný automat alebo informačné zariadenie, osvetlenie zástavky, umiestnenie odpadkových košov či dostatočný priestor na dopravné a tarifné informácie. Plánovanou rekonštrukciou sa tiež zabezpečí väčšia bezpečnosť cestujúcich a zavedie sa bezbariérovosť jednotlivých zastávok.

zdroj: Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina

foto: zdroj

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

Žilinská radnica sa chystá vynoviť Mariánske námestie v historickom centre. Mesto tiež plánuje zrekonštruovať Kamennú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *