sobota - 22. júna, 2024
, Primátorovi Ružomberka bude pomáhať Zbor poradcov, ambasádorov, právnici aj bývalí primátori
Foto: Mesto Ružomberok

Primátorovi Ružomberka bude pomáhať Zbor poradcov, ambasádorov, právnici aj bývalí primátori

Primátor mesta Ružomberok Igor Čombor zriadil k 1. 6. 2019 štyri nové poradné orgány, ktorými chce zabezpečiť transparentné a komplexné riadenie mesta. Medzi ohlásenými poradnými orgánmi sú Zbor poradcov primátora mesta, Legislatívna rada primátora, Klub primátorov mesta Ružomberok a Zbor ambasádorov mesta Ružomberok.

Členstvo v radách prijali dobrovoľne bez nároku na honorár

Súčasťou každého z poradných orgánov sú členovia, ktorí sa radia medzi intelektuálnu špičku mesta Ružomberok vďaka celoživotnej práci na budovaní mesta. Členstvo v radách prijali dobrovoľne bez nároku na akýkoľvek finančný či iný honorár. „Pre každého primátora je veľmi dôležité obklopiť sa čo najlepšími poradcami a lokálpatriotmi. Ja nie som výnimkou, a preto som sa rozhodol, že ľuďom, ktorí mi dlhodobo radia, dám oficiálny status poradcu primátora či mesta,“ povedal primátor Igor Čombor na margo Zboru poradcov, v ktorom sa v súčasnosti nachádza 21 mien, pričom každý z nich je poradcom v inej oblasti.

Samostatnú legislatívnu poradenskú skupinu založil primátor pod názvom Legislatívna rada. V nej sa spájajú mnohí známi právnici, ktorí buď pochádzajú z Ružomberka, alebo v ňom pôsobia. „Nejde o to, spojiť všetkých dobrých právnikov pod jednu skupinu. Je dobré sa na to pozrieť aj ekonomickým okom. Ak by išlo o poradenstvo v oblasti legislatívy, mesto by za špičkové poradenstvo v tejto oblasti platilo tisícky eur. Takto máme pod jednou strechou špičkový právny servis, ktorý doplní ten už funkčný na radnici a nebude nás to stáť ani euro. Využívame len svoj domáci ľudský potenciál,“ zhodnotil primátor Legislatívnu radu.

Najraritnejšou skupinou je Klub primátorov

Najraritnejšou skupinou, ktorá vznikla je Klub primátorov, ktorý v sebe zahŕňa všetkých dodnes žijúcich primátorov mesta Ružomberok. Tí by mali primátorovi radiť predovšetkým v otázkach plánovania budúcich krokov, ktoré môžu ovplyvniť vzhľad nášho mesta. „Každý z mojich predchodcov bol dobrý manažér a mal svoje predstavy o meste. My však nechceme byť svedkom toho, že každé volebné obdobie sa zmenia strategické ciele mesta a mesto sa tak stáva mačkopsom. Mne ide predovšetkým o cielené a dlhodobé budovanie mesta v prospech občana. Preto mám svoj Klub primátorov, kde sú ľudia, s ktorými sa na niektoré dôležité veci pozrieme spoločne.“ Klub môže byť považovaný za jedinečný aj z hľadiska politickej rôznorodosti jeho členov. Už v samotnom štatúte sa píše o poradnej funkcii klubu bez ohľadu na politickú príslušnosť.

Cieľom zborov a klubu je prispieť k pozitívnemu vývoju mesta Ružomberok. Práva a povinnosti členov vymedzuje štatút, riadi predseda a koordinuje tajomník, ktorý je spoločný pre všetky vzniknuté kluby.

Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov Zboru poradcov, Klubu primátorov a členov Legislatívnej rady sa uskutočnilo vo štvrtok 13. júna o 10:00 vo veľkej zasadačke MsÚ v Ružomberku. Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov do Zboru ambasádorov bude vo štvrtok 20. júna.

Zdroj: Mesto Ružomberok

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …