utorok - 23. júla, 2024
, Rekonštrukcia Vajanského námestia alebo nová lanovka na Martinské hole? V referende rozhodnú Martinčania

Rekonštrukcia Vajanského námestia alebo nová lanovka na Martinské hole? V referende rozhodnú Martinčania

Už 15. novembra počas komunálnych volieb sa Martinčania budú môcť vyjadriť aj ku otázkam v miestnom referende. K rozhodnutiu, či sa v  Martine bude rekonštruovať Námestie S. H. Vajanského alebo sa vybuduje nová lanovka na Martinské hole, môžete prispieť aj vy! Pozrite sa teda spoločne s nami, aké sú výhody, nevýhody, rozpočty a iné potrebné náležitosti  jednotlivých  projektov.

REKONŠTRUKCIA NÁM.S.H.VAJANSKÉHO

Predbežný rozpočtový náklad: 6 500 000,- € z toho 4 500 000,- € na vybudovanie parkovacích miest

Základné údaje:

 • Celková plocha riešeného územia cca       20 760m²
 • spevnené plochy vrátane prvkov malej architektúry cca       18 640 m²
 • sadovnícke úpravy, zeleň a vodné plochy cca       2 120 m²
 • Kapacita podzemnej garáže: 212 parkovacích miest

 Z Námestia S. H. Vajanského sa po rekonštrukcii stane viacúčelová plocha s rôznymi možnosťami využitia priestoru na organizované kultúrno-spoločenské podujatia, verejné zhromaždenia, mestské športové aktivity v  lete i v zime (napr. plážový volejbal, streetball, klzisko a pod.), rovnako ako na neorganizované aktivity najmä detí a mládeže (napr. jazda na skejtborde). V rámci novonavrhovanej viacúčelovej plochy je naplánované vybudovanie priľahlého univerzálneho pódia, kde budú vytvorené podmienky na rôzne koncerty, netradičné divadelné predstavenia, filmovú projekciu a pod.

Súčasťou riešenia koncepcia zelene a sadovnícko-krajinárskych úprav je aj plytká vodná plocha s plasticky riešeným poprelamovaným kamenným dnom, ktorá podľa výšky napustenia vytvára vždy iné zaujímavé geometrické obrazce – plochy vodnej hladiny. Výhodou je, že takáto úprava umožňuje využívanie tejto povrchovej plastiky aj bez napustenia vodou, napr. na hry detí alebo len ako pohľadovo atraktívny reliéf pripomínajúci prírodné skalné útvary.

Námestie bude vybavené mestským mobiliárom a malou architektúrou.

V rámci dopravnej koncepcie je navrhované vytvorenie nerušeného pešieho prepojenia medzi existujúcou časťou pešej zóny od Memorandového nám. až po Nám. S.H.Vajanského, vylúčenie bežnej dopravy z uvedených priestorov , vybudovanie kapacít pre statickú dopravu v spádovom území a na odľahčenie priľahlých mestských uličných priestorov formou podzemnej parkovacej garáže.

Financovanie: vlastné zdroje mesta v kombinácii s úverom v pomere 20:80

Parametre vybraného úveru: výška 6 500 000,- €, splatnosť minimálne 15 rokov, ročné splátky úveru zahŕňajúce istinu a úroky cca 595 000,- €

Výhody:

 • nové architektonické riešenie priestoru v centre mesta vo väzbe na pešiu zónu
 • prínos pre skultúrnenie mestského prostredia
 • viacúčelové využitie námestia- šport, kultúra, spoločenské podujatia
 • nové kapacity pre parkovanie vozidiel v centre mesta v podzemnej garáži
 • rozvoj obchodu a služieb
 • výsadba novej kvalitnej mestskej zelene
 • relaxačné funkcie

Nevýhody:

 • Náročná príprava investície – technické riešenie, vlastnícke vzťahy
 • Prekládky inžinierskych sietí
 • Hydrogeologické pomery
 • Náklady na prevádzku garáží
 • Dopad na rozpočet mesta

 

 LANOVKA STRÁNE – MARTINSKÉ HOLE

Predbežný rozpočtový náklad:   8 350 000 € z toho 750 000,- € na vybudovanie parkovacích miest

 Základné údaje:

Celková šikmá dĺžka:                                                2654 m

Prevýšenie:                                                        687 m

Nadmorská výška údolnej stanice:                      561 m

Nadmorská výška vrcholovej stanice:                1251 m

Počet parkovacích miest:                                     250 nových a 250 príležitostných

Počet parkovacích miest pre autobusy:               10

Čas prevozu:                                                        9 min.

Hlavnou úlohou lanovej dráhy je zabezpečiť dopravné spojenie odľahlej prímestskej rekreačnej oblasti Martinských holí so zastavaným územím mesta bez časového obmedzenia predovšetkým v čase prevádzky lyžiarskeho strediska. Jej údolná stanica je umiestnená v priestore bývalého parkoviska autobusov, výškove na úrovni horského hotela na druhej strane stránského potoka. Vrcholová stanica je umiestnená v centrálnej časti chatovej osady na Martinských holiach.

Realizácia celej stavby je navrhnutá etapovite. Základnou etapou je zabezpečiť prevádzky-schopnú lanovú dráhu /50% z prepravnej kapacity s minimálne 250 stálymi a  250 príležitostnými parkovacími miestami pre osobné automobily a 10 príležitostných parkovacích miest pre autobusy počas prevádzky lyžiarskeho strediska/. Technologická časť predstavuje odpojiteľnú jednolanovú obežnú dráhu s kabínami s úrovňovým nástupom. Technické vybavenie technologického komplexu kabínkovej lanovej dráhy s úrovňovým nastupovaním Stráne – Martinské hole zabezpečuje zároveň prepravu nákladov, bicyklov a zdravotne postihnutých a imobilných pasažierov.

 Financovanie: vlastné zdroje mesta v kombinácii s úverom v pomere 20:80

Parametre vybraného úveru: výška 9 500 000,- €, splatnosť minimálne 15 rokov, ročné splátky istiny a úrokov cca 883 333,-  €

 Táto čiastka predstavuje 3,1% z bežných príjmov rozpočtu mesta na rok 2014. Mesto predpokladá, že kabínkovú lanovú dráhu prenajme spoločnosti, ktorá bude prevádzkovať lyžiarske stredisko a prostredníctvom príjmu z prenájmu zaplatí minimálne úroky z úveru.

Výhody:

 • Bezpečný a rýchly prístup do lyžiarskeho strediska
 • Celoročné využitie a sprístupnenie strediska aj na rekreačné účely
 • nové pracovné príležitosti
 • príjem do rozpočtu mesta prostredníctvom dane z príjmu fyzických osôb po vytvorení nových pracovných miest
 • príjem z prenájmu
 • rozvoj cestovného ruchu
 • podpora súvisiacich podnikateľských aktivít

Nevýhody

 • Náročnosť investície kvôli charakteru stavby (technické riešenie, vlastnícke vzťahy, geológia)
 • Prevádzkové nepriaznivé klimatické podmienky – vietor
 • Morfológia terénu

autor: Mesto Martin

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení matičiarov padlých v boji proti nacizmu v druhej svetovej vojne

Matica slovenská ocení osobnosti slovenského kultúrneho života in memoriam, ktoré sa v druhej svetovej vojne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *