sobota - 2. marca, 2024
, Súčasťou práce Oravského kultúrneho strediska je aj vydavateľská činnosť
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Súčasťou práce Oravského kultúrneho strediska je aj vydavateľská činnosť

Oravské kultúrne stredisko pripravuje letné folklórne festivaly, podujatia Oravského folklórneho leta – najvýznamnejšieho prezentačného projektu a  sú to i desiatky súťaží, výstav a menších, komunitných a vzdelávacích aktivít od folklóru, divadla, cez ľudové remeslá, výtvarnú tvorbu až po astronómiu.

Súčasť práce strediska je aj vydavateľská činnosť

Dôležitú časť práce organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja však tvorí i vydavateľská činnosť. Prostredníctvom nej sa môžu čitatelia zoznámiť s mnohými, tradičnými a súčasnými podobami oravskej kultúry. Nejde pritom o jeden či dva náhodné edičné počiny. Veď len v uplynulom roku stredisko vydalo pracovný zošit pre žiakov základných škôl (v rámci edície už štvrtý), monografiu podôb detskej ľudovej slovesnosti, zborník študijných textov o hornooravskom plátenníctve, monografiu ojedinelého gajdošského festivalu či zborník najlepších slovenských mladých poviedok.

 „Cieľom nášho snaženia je nielen vyhľadávať, odkrývať a prezentovať podoby oravskej kultúry, ale tieto cenné kultúrne prvky aj prezentovať v písomnej podobe. Tak zachováme a najmä najmladšej generácii sprístupníme bohaté kultúrne posolstvo Oravy,“ povedal o publikačnej činnosti strediska jeho riaditeľ Miroslav Žabenský.

Štvrtým prírastkom do edície pracovných zošitov je Maľovaná Orava. Formou vyplňovačiek, tajničiek, osemsmeroviek, omaľovánok či vystrihovačiek a sprievodného textu pojednáva o javoch ľudovej kultúry tak jedinečných, že niektoré sa stali reprezentantmi Oravy (gajdošská tradícia, modrotlač či trstenská keramika). Zošit si však všíma i nevšednosť ďalších, možno každodenných a nepovšimnutých podôb tradičnej kultúry. Napríklad odievanie, zvykoslovné prejavy či celý život človeka spojený s komunitou, v ktorej pracoval, žil a tvoril (ľudová architektúra, odev, obrady životného cyklu). Bol vytvorený v súčinnosti s etnológmi a psychológmi a svoje uplatnenie nájde nielen vo vyučovacom procese.

Aké ďalšie publikácie stredisko vydalo?

Zborník Premeny tradičného textilu pojednáva o fenoméne hornooravského plátenníctva, s ktorým Oravské osvetové stredisko pracuje už dlhodobo. Zámerom zborníka je predstaviť základné a tradičné kultúrne atribúty hornooravského plátenníctva najmladšej generácii, aby aspoň čiastočne prijala kultúrne posolstvo komunity. V texte publikácia približuje históriu plátenníctva ako živé dedičstvo profesionálnych tkáčov na Orave, všíma si architektúru oravských plátenníkov, kultúrnerozdiely medzi plátenníckymi a sedliackymi rodinami, pojednáva i o spolkoch oravských plátenníkoch, výrobe modrotlače, ako aj o osobnostiach z plátenníckych rodín.

Pod babkinu strechu čitateľov zavedie monografia detských hier, piesní a veršovaniek z Oravského Veselého. Podáva vyčerpávajúci obraz o bohatstve zozbieranej detskejslovesnosti, ktorú autorka Pavla Ganobčíková zhromaždila a naplno vo folklórnom súbore Pilsko využila počas svojej takmer 50-ročnej činnosti. Publikovaním niekoľkých scenárov najúspešnejších detských pásiem je vzácnym príspevkom k rozvoju detského folklórneho hnutia a metodickou pomôckou pri práci s deťmi nielen v súboroch, ale i v inej mimoškolskej činnosti či v rámci vyučovacieho procesu.

Dvadsať úspešných ročníkov ojedinelého medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka dokumentuje monografia Vtedy a teraz. Slovom, ale najmä obrazom mapuje dvadsať rokov kreovania ojedinelého festivalu prezentujúceho podoby európskej gajdošskej kultúry. Všíma si najvýznamnejšie aktivity festivalu, sprievodné súťaže, výstavy, koncerty, vydané zvukové nosiče, aktérov a je priestorom na výpoveď uznávaných európskych odborníkov.

Mladá slovenská poviedka 2019 – zborník devätnástich ocenených literárnych prác celoštátnej súťaže mladých autorov je prierezom toho najlepšieho, čo súčasná tvorba začínajúcich slovenských prozaikov ponúka. Je výpoveďou o svete, v ktorom sa chcú autori ukotviť, a ktorého problémy vnímajú kriticky. Uvažujú o rodine, jej poslaní i skratoch, medziľudských a medzigeneračných vzťahoch. I o všeličom inom. Upozorňujú na veci, ktoré dospelí často ignorujú. Však rozprávajú aj o sebe. O svojich láskach, sklamaniach, vzťahoch.

Zdroj: Oravské kultúrne stredisko

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Martin, V poslednom zápase nadstavby Martin podľahol Bardejovu. Priestor na odvetu príde v play-off

V poslednom zápase nadstavby Martin podľahol Bardejovu. Priestor na odvetu príde v play-off

V šiestom a zároveň poslednom kole nadstavbovej časti 2. hokejove ligy sa na ľade v …