sobota - 22. júna, 2024
, Turčianske divadelné dni 2016

Turčianske divadelné dni 2016

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v spolupráci s obcou Belá – Dulice organizuje už v poradí XXIV. ročník regionálnej súťažnej postupovej prehliadky amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých s názvom Turčianske divadelné dni 2016, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. a 19. marca v Kultúrnom dome v Belej – Duliciach.

Regionálnej súťažnej prehliadky sa môže zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálny kolektív pôsobiaci na území regiónu Turiec (okresy Martin a Turčianske Teplice), ktorý uplatňuje princípy hereckého interpretačného divadla, rešpektuje kritéria hudobného divadla, inscenuje dramatické predlohy alebo vlastné autorské texty v slovenskom jazyku, ktoré sú určené pre dospelého diváka. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť inscenácie, ktoré vznikli v profesionálnych divadelných inštitúciách a na pôde stredných a vysokých umeleckých škôl – konzervatórií, VŠMÚ a AU. Kolektívy a jednotlivci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa zúčastnili na súťažiach v predchádzajúcich rokoch.

Z regionálnej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť do krajskej úrovne jeden súťažný výkon. Ak regionálne kultúrne stredisko usporiada súťaž pre viac okresov, tak v každej kategórii môže postúpiť jeden výkon z každého okresu. Program pozostáva zo súťažnej, prezenčnej a vzdelávacej časti. Vzdelávacia časť je koncipovaná v teoretickej rovine ako rozborový seminár súťažných inscenácií za prítomnosti odbornej hodnotiacej poroty. Postupová súťaž prebieha na úrovniach regiónu, kraja a na celoštátnej úrovni s návrhom na postup na Scénickú žatvu.

Poslaním regionálnej súťažnej prehliadky je podporovať rozvoj amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých, zvyšovať umeleckú úroveň, vytvárať podmienky a priestor na prezentáciu podnetných, inšpiratívnych predstavení a netradičnými divadelnými postupmi a umožniť súborom a jednotlivcom navzájom konfrontovať výsledky svojej práce, inšpirovať sa a podeliť sa so skúsenosťami a návrhmi o vývoji tohto umenia s divákmi a hercami navzájom.

Všetky ocenené súbory získajú účastnícky diplom a víťaz (alebo súbor) dostane vecnú cenu (kolektívne ceny) za autorský prínos, herecké výkony a i. Členovia odbornej poroty nominujú víťazné súbory na krajskú súťažnú prehliadku Turčianske javisko, ktorá sa bude konať v dňoch 14. až 16. apríla v Slovenskom komornom divadle v Martine.

Podmienkou účasti na Turčianskych divadelných dňoch je doručenie záväznej prihlášky najneskôr do 29. februára osobne alebo na adresu Turčianskeho kultúrneho strediska. Prihlášku na Turčianske divadelné dni, ako aj bližšie informácie ku divadelnej súťaži môžete nájsť na oficiálnej stránke Turčianskeho kultúrneho strediska v sekcií Divadlo detí a dospelých.

Autor: Monika Ondrušová/zodpovedný pracovník TKS pre médiá
Foto: pixabay.com

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *