sobota - 22. júna, 2024
, V Dolnom Kubíne môžu rodičia zapísať svoje deti do šiestich základných škôl, zápis bude elektronický
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

V Dolnom Kubíne môžu rodičia zapísať svoje deti do šiestich základných škôl, zápis bude elektronický

Pre rodičov detí v Dolnom Kubíne, ktoré by mali nastúpiť od nového školského roka na povinnú školskú dochádzku, nastáva obdobie zápisov do prvého ročníka základných škôl. Vzhľadom k úplnému uzatvoreniu škôl a na základe prijatých opatrení v oblasti školstva v súvislosti s eliminovaním rizika ochorenia COVID-19 bude zápis na štyroch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prebiehať od 15. až 24. apríla 2020 elektronickou formou bez prítomnosti detí.    

Žiadosti sa budú podávať elektronickou formou

„Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podľa nových opatrení podávať elektronickou formou bez nutnosti osobnej prítomnosti detí, pričom sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami ako rodný list, overenie totožnosti rodičov, podpísanie žiadosti a iné  sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na mestskom úrade s tým, že ak ho do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Podľa rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. marca, ktorý konkretizoval ďalšie preventívne opatrenia v oblasti školstva, sa zároveň do odvolania predĺžila doba uzatvorenia škôl a školských zariadení v Slovenskej republike.

Zákonní zástupcovia dieťaťa majú tento rok na výber zo šiestich základných škôl pôsobiacich v meste Dolný Kubín. „Je len na rodičovi, ktorú školu si vyberie. Mesto Dolný Kubín má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Základnú školu Janka Matúšku, Základnú školu Petra Škrabáka, Základnú školu Martina Kukučína alebo Základnú školu s materskou školou Kňažia,“ doplnil Švento. Bližšie informácie o zápise spolu s elektronickou prihláškou nájdu rodičia na internetových stránkach konkrétnej školy.

Rodičia majú povinnosť prihlásiť deti do škôl

Ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škôl. Podľa slov Šventa majú rodičia povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. „Povinnosť sa vzťahuje na každého zákonného zástupcu, ktorého dieťa najneskôr 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov, a to aj vtedy, ak sa zákonní zástupcovia detí trvalo zdržujú a pracujú v zahraničí,“ doplnil.

Podmienkou je, aby mali trvalý pobyt na Slovensku. Ak sú rodičia počas trvania zápisu v zahraničí, tak by mali kontaktovať základnú školu a dohodnúť sa na inom termíne. Po prijatí dieťaťa je na rodičoch a základnej škole, aby sa dohodli na osobitnom plnení povinnej školskej dochádzky. „V praxi to znamená, že deti chodia do základnej školy v zahraničí a na Slovensku majú len kmeňovú školu, kde chodia na preskúšanie,“ ozrejmil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na MsÚ.

V prípade, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopúšťa sa priestupku a možno mu uložiť pokutu do výšky 331,50 eur. Platí to aj v prípade, ak rodič dieťaťa uvažuje o odklade školskej dochádzky alebo sa u dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup.

Prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od opätovného otvorenia škôl. Minister školstva okrem iného rozhodol, že v školskom roku 2019/2020 sa ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl, tzv. Testovanie 9.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sú 4 základné školy, 7 materských a 2 základné umelecké školy. Spolu v nich pracuje 271 pedagogických a 150 nepedagogických zamestnancov. V základných školách sa učí celkom 1968 žiakov, 620 detí navštevuje materské školy a 1171 základné umelecké školy.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Rozhlasové vysielanie, 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

100 rokov rozhlasového vysielania v Československu

Rozhlasové vysielanie je na našom území prítomné už viac ako 100 rokov. Keď sa v …